Kunsteducatie

Kunsteducatie is onderwijs dat erop gericht is mensen zowel actief als passief kennis te laten maken met de wereld van de kunsten en ze deel te laten nemen aan het culturele leven.

Kunsteducatie

Highlights van deze vakgroep:

Vakgroepsledenvergaderingen en verkiezingen van vakgroepsbesturen

De piek van het Coronavirus is helaas nog niet in zicht. Ook de Kunstenbond neemt maatregelingen om de verspreiding van het virus in te dammen. Eén daarvan is het uitstellen van de Bondsalon die op 30 maart plaats zou vinden.

 

Onderdeel van de Bondsalon waren de vergaderingen en bijeenkomsten specifiek voor leden van de verschillende vakgroepen. Ook deze worden tot nader order uitgesteld. Elke vakgroep zal opnieuw aankondigen wanneer hun vergadering of bijeenkomst plaats zal vinden. De verkiezingen voor nieuwe bestuursleden van een aantal vakgroepen, zal eveneens verplaatst worden. De vakgroepen informeren je hier op tijd over.

Vakgroep bestuur Kunsteducatie zoekt nieuw Bestuurslid

De Kunstenbond is de vakbond voor alle mensen die werken in de kunsten en de creatieve sector. We voeren een doorlopende lobby voor de sector, onderhandelen voor mensen in loondienst met werkgevers over cao’s en sociale plannen. Maar zijn er ook voor zelfstandigen met advies bij een geschil met de opdrachtgever, voor het checken van contracten en het invullen van de belastingformulieren. 

 

Lees meer
Akkoord tussen-cao Kunsteducatie 2019-2021

Onderhandelaars Kunstenbond blij met dit resultaat. 3% Loonsverhoging per 1 januari 2020

 

Lees meer
Onderhandelingsresultaat cao Kunsteducatie en Openbare Bibliotheken

Onlangs vroegen wij onze leden hun mening met betrekking tot het cao traject Kunsteducatie - Openbare Bibliotheken. 

Lees meer
Cao onderhandelingen Kunsteducatie – update

De vakgroep Kunsteducatie haalde bij jullie, docenten theater – beeldend – muziek – dans – ingredienten op voor de onderhandelingen van de nieuwe gezamenlijke cao Kunsteducatie en Openbare Bibliotheken. De belangrijkste thema’s zijn: Salaris/loonsverhoging, werkdruk & inroostering, duidelijkheid over verhouding (niet)lesgebonden uren, en werkdruk.

Lees meer
‘Het is tijd voor gerechtigheid’ Rechtszaak kunstdocenten CQ Emmen

Na jarenlang getouwtrek nadert 2 december de zitting van de rechtszaak van oud-werknemers van het Centrum voor de Kunsten, CQ Emmen. Zij sleepten samen met de Kunstenbond/ Nederlandse Toonkunstenaarsbond (NTB) gemeenten Emmen en Coevorden voor de rechter wegens faillissementsfraude. Ze eisen 5,5 miljoen euro aan gederfde inkomsten.

 

Door Merijn van Grieken

Lees meer
Belangenbehartiger in actie!

Nederland is gek op fotografie!
Dat ondervinden de fotografieopleidingen momenteel aan den lijve door het toenemende aantal studenten. Maar kunnen de academies de werkdruk door deze groeistuipen nog wel aan?


Een aantal docenten en studenten van de Nederlandse Fotovakschool klaagt over chaos en wanbeleid en klopte onlangs bij de Kunstenbond aan voor steun. Onze belangenbehartiger Karin Boelhouwer kwam in actie en sprak ook met het NRC om haar zorgen te uiten.

Kunsteducatie op bestelling
Door: Imke van Herk 

Iedere (basis)schooldirecteur zal dat ene telefoontje van een leerkracht op de zondagavond herkennen: ‘Ik ben ziek, ik kan morgen niet voor de klas…’

Het drukkend lerarentekort zorgt al jaren voor problemen binnen het onderwijs. En waar voorheen alle registers werden opengetrokken om een goede invaller te regelen, is het sinds de handreiking van Arie Slob (november 2018) ook mogelijk om in een ander bakje te kijken; het bakje van de autonome kunstenaar, het bakje van de ongeschoolde creatieve docent...

Lees meer
Subsidiestops voor Artamuse en UCK
Lees meer
Analyse resultaten enquête cao kunsteducatie
Tekst: Imke van Herk, bestuurslid Vakgroep Kunsteducatie
Beeld: Marco Gerritsen 

In aanloop naar de onderhandelingen over een nieuwe ‘CAO Kunsteducatie’, peilde de Kunstenbond middels een enquête jullie meningen en verwachtingen; De resultaten zijn inmiddels bekend, in dit artikel een uitgebreide analyse. 

Hoe is het gesteld met de verhoudingen op de werkvloer tussen een freelancer en een loondienst medewerker? Houdt een werkgever rekening met risicofactoren en doorgroeimogelijkheden? En zijn jullie voldoende op de hoogte van (elkaars) arbeidsvoorwaarden? 

Lees meer
Docenten de dupe van faillissement Kunstencentrum
Tekst: Michael Klier 
Beeld: Ellen Faber 

Kunstencentrum Velsen ging voor de zomer failliet. Kunstenbond begeleidde leden die nu op straat staan en anderen die hun nieuwe functie onderhandelden.

Om  een beeld te krijgen van de situatie heeft redacteur Michael Klier een aantal vroegere medewerkers benaderd. Het leverde een mooie reconstructie op. 

Kunstenbond zal zich blijven inzetten voor een beter toekomstperspectief voor kunstdocenten. Belangrijk is dat we dat onze leden ons er tijdig op attenderen als dit soort verhalen spelen. #speakup  

UPDATE: 

IJmuider Courant bericht op 25 september over deze zaak

 

Lees meer
Geef jouw mening over de cao kunsteducatie
beeld: Marco Gerritsen 


Iedereen werkzaam in de kunsteducatie heeft ervan gehoord of mee te maken gehad: de cao kunsteducatie 2017-2018. We willen graag jouw mening hierover, zodat we de juiste keuzes kunnen maken als we voor jou aan de slag gaan tijdens de komende cao-onderhandelingen.

Lees meer
Zomer met zwaar weer
Tekst & beeld: Imke van Herk 

Onverwacht belandde ik afgelopen weken in een dubbele rol binnen een schrijnende situatie in kunsteducatieland. Kunstencentrum Velsen, waar ik sinds 2016 als freelancer diverse marketinggerichte klussen doe, kreeg te maken met een zorgwekkend liquiditeitsprobleem. Halverwege juni resulteerde dit in een negatief advies vanuit de toezichthouder en een afwijzing van de financiële hulpvraag. Als er niet binnen een paar dagen hulp zou komen, leek het KCV genoodzaakt faillissement aan te vragen. De Kunstenbond is nauw betrokken geraakt bij het daaropvolgende traject.

Lees verder
Nieuwe bestuursleden vakgroep KE

Vakgroepbestuur KE

Vrijdag 16 maart 2018 zijn tijdens de ledenvergadering van de vakgroep KE twee nieuwe bestuursleden gekozen om het vakgroepbestuur te completeren. De nieuwe leden zijn Manu van Kersbergen (rechtsvoor) en Imke van Herk (linksachter). Imke en Manu gaan vanaf nu, samen met Duncan Peltenburg (r.a.) en Frans Frijns (l.v.), aan de slag voor de Kunstenbondleden in de kunsteducatie.

 

Lees meer
Eigendomsrecht lesmateriaal

Hoe zit het met eigendomsrechten als je je eigen lesmateriaal gebruikt tijdens het uitvoeren van een opdracht?

Lees meer
Late uitbetaling

Opdrachtgever houdt betaling (in de zomer achter), mag dat?

Lees meer
Declareren voorbereidingstijd

Hoe zit het met de tijd die je besteed aan het voorbereiden van je lessen als je als zzp'er werkt?

Lees meer
Werken via detacheringsbureau of regel je het liever zelf?

 

Het komt regelmatig voor dat kunstenaars die een kunsteducatieproject aan bieden ‘gedwongen’ worden om via aan detacheringsconstructie of een andere intermediair aan de slag te gaan met als argument dat scholen in het BO en VO niet met zelfstandigen mogen werken.

Lees meer
Duncan Peltenburg is nieuw bestuurslid

Duncan Peltenburg is muzikant, muziekdocent en fotograaf én vanaf 1 januari 2018 lid van het Bestuur van de Kunstenbond.

Lees meer
UCK sleept gemeente Utrecht voor de rechter

Het Utrechts Centrum voor de Kunsten verkeert in zwaar weer. Eerder werd al vastgesteld dat er zowel incidenteel als structureel extra geld nodig is om een voortgang van het centrum te kunnen garanderen. De gemeente is niet van plan dit te betalen en denkt na over amateurkunsteducatie ‘nieuwe stijl’, die in het seizoen 2019-2020 moet starten. Ze wil hierin meer partijen een rol laten spelen, zodat er meer spreiding is over de stad en meer doelgroepen bereikt kunnen worden. Hiermee stuurt de gemeente Utrecht direct aan op een faillissement voor het UCK. In samenwerking met de AVV kwam de Kunstenbond in actie.

 

Foto: UCK Utrecht 

 
Lees meer