Beeldend

De waardering voor beeldend kunstenaars moet beter. De wijdverspreide gewoonte om kunstenaars minimaal of niet te betalen, willen we veranderen. De Kunstenbond zet in op betaalbare werkruimtes voor kunstenaars.

Beeldend

Highlights van deze vakgroep:

Stop de miljoenenfraude van De Key – behoud Loods 6 voor de culturele sector

Woningcorporatie DE KEY wil miljoenen uit Loods 6 toe-eigenen. DE KEY is geen eigenaar van deze non-profit creatieve broedplaats waar ±300 kunstenaars, ontwerpers, creatieven en winkels zijn gevestigd. Toch eist DE KEY op klaarlichte dag miljoenen op ten gunste van haar eigen bedrijfsvoering.

 

Teken hier de petitie

Platform BK en Kunstenbond presenteren onderzoeksrapport GSZK#2 over atelierruimte

Op woensdag 18 maart publiceren Platform BK en de Kunstenbond het onderzoeksrapport Geen Stad Zonder Kunst #2 (GSZK#2). Het onderzoeksrapport biedt een vergelijkend overzicht van het atelierbeleid uit zes steden in Nederland - Den Haag, Tilburg, Arnhem, Maastricht, Utrecht en Amsterdam - en is daarmee een waardevolle praktische handreiking voor kunstenaars, politici en beheerders van maatschappelijk vastgoed.

download het onderzoeksrapport
Vakgroepsledenvergaderingen en verkiezingen van vakgroepsbesturen

De piek van het Coronavirus is helaas nog niet in zicht. Ook de Kunstenbond neemt maatregelingen om de verspreiding van het virus in te dammen. Eén daarvan is het uitstellen van de Bondsalon die op 30 maart plaats zou vinden.

 

Onderdeel van de Bondsalon waren de vergaderingen en bijeenkomsten specifiek voor leden van de verschillende vakgroepen. Ook deze worden tot nader order uitgesteld. Elke vakgroep zal opnieuw aankondigen wanneer hun vergadering of bijeenkomst plaats zal vinden. De verkiezingen voor nieuwe bestuursleden van een aantal vakgroepen, zal eveneens verplaatst worden. De vakgroepen informeren je hier op tijd over.

Ben jij zeker van je zaak?

Als kunstenaar ben je het liefst bezig met creëren en bij voorkeur in je eigen atelier of werkplek.

Achter een ezel, draaibok, glasoven, camera, bureau, voor een muur of op de grond. Tijdens het maken vergeten we wel eens hoe dierbaar die werkplek is. Hoeveel kosten en tijd er is geïnvesteerd in het maken en presenteren van een werk.

lees meer
Kunst in Openbare Ruimte zoekt toekomst!

Een terugblik op een succesvol debat.

Een onderwerp dat leeft en 6 november meer dan 100 mensen bij elkaar bracht. Uit heel Nederland: van Amsterdam tot Apeldoorn, van Rotterdam tot Leeuwarden, uit Venlo, Bennekom, Arnhem en omgeving. Niet alleen kunstenaars en bemiddelaars maar ook beleidsmedewerkers van gemeenten, cultuurfondsen, erfgoedverenigingen, opdrachtgevers, curatoren, recensenten en studenten.

 

De aanwezige gastsprekers waren onder meer Gijs Frieling (hoofd adviseur kunst van de Rijksgebouwendienst en kunstenaar), Hans van Houwelingen (beeldend kunstenaar), Theo Tegelaars (projectorganisatie TAAK), Femke Schaap (beeldend kunstenaar) en Jeroen Jongeleen (beeldend kunstenaar en verbonden aan Motel Spatie) en Stephanie Engelbrecht (kunstenaar).

 

Het gesprek werd geleid door Marlies Leupen.

Vakgroepsledenvergadering

Op 6 november hield de vakgroep beeldend haar jaarvergadering bij het huiskamercafé Stella by Starlight in Arnhem. We blikten terug op de activiteiten van dit jaar en keken vooruit naar het komend jaar. 
 
In 2019 zijn er een aantal grote activiteiten ondernomen.

 

lees meer
Alle kunstmusea doen mee

Alle kunstmusea doen mee

Stedelijk Museum Amsterdam, Museum Boijmans van Beuningen, Gemeentemuseum Den Haag en Museum de Fundatie ondertekenen richtlijn kunstenaarshonoraria.

Lees meer
Hoe was het bij GSZK#2 op 29 mei bij NS16 in Tilburg?

Geen Stad Zonder Kunst

 

Tilburg profileert zich als 'een stad van makers', zelfs het gemeentelijk cultuurplan 2017-2020 wordt door de titel #stadvanmakers gesierd. 

 

Hoe verliep het gesprek op 29 mei?

 

 

 

 

Lees meer
Een terugblik op 20 mei GSZK#2 bij STROOM in Den Haag

Geen Stad Zonder Kunst

Op 20 mei ’19 vond het eerste gesprek plaats in Den Haag bij Stroom.

Kunstenbond en Platform BK hebben zes gesprekken door Nederland georganiseerd met vragen aan lokale kunstenaars en andere geïnteresseerde of er ruimte is in een stad om te kunnen werken en wonen. Hoe ateliers betaalbaar(der) en plekken voor het maken en tonen “verduurzaamd” kunnen worden. Of kunstenaars meer “het heft in eigen hand” kunnen nemen en hoe.

 

 

 

 

Lees meer
Betaalbare werkruimtes voor alle kunstenaars

De vakgroep beeldend heeft als speerpunt om op te komen voor betaalbare werkruimtes voor kunstenaars. In verschillende steden zie je eigenlijk dezelfde problemen: de ruimtes zijn schaars, de prijzen stijgen en gemeentebesturen verkopen maatschappelijk vastgoed. Het geld wint het van de gemeenschap. Ook de lengte van huurtermijnen staat onder druk, contracten worden korter onder het mom van 'doorstroming'. Kunstenaars worden soms ingezet om een nieuwe buurt te verlevendigen, maar na 5 tot 10 jaar worden initiatieven en broedplaatsen dan weer opgedoekt omdat het pand of de grond geld moet opbrengen. 


Ervaar jij problemen met je atelier of heb je suggesties hoe het in jouw stad of gemeente beter kan? Laat het ons weten! Mail naar petervandenbunder@kunstenbond.nl  

 

Woon en werk ruimtes in Groningen. Hoe staat het ermee?

Hoe is de situatie in Groningen als het gaat om woon -werkruimtes.

Bestuurslid en beeldend Kunstenaar Wilma Vissers werkzaam in Groningen geeft een update

 

 

Lees meer
Wordt jouw werk door een kunstuitleeninstelling uitgeleend? Dan heb je recht op een vergoeding.

Kunstuitleen instellingen zijn verplicht om een vergoeding te betalen voor het uitlenen van kunstwerken. Deze vergoeding wordt door Pictoright uitgekeerd aan de makers.

  

Lees meer
Een geweldige doorbraak in Groningen

Kunstenaars en atelierorganisatie Havik bereikten samen een geweldige doorbraak. Zij spraken in de bij de raadscommissie en kregen een mooie toezegging van de wethouder dat atelierpanden als maatschappelijk vastgoed worden gezien en behouden blijven. 

Lees meer
Beleid in regio Groningen
Lees meer
Beleid in regio Arnhem/Nijmegen
Lees meer
Beleid in Amsterdam
Lees meer
Het vakgroepbestuur

Het gehele bestuur bestaat nu uit: Salwa Jabli, Erik van Maarschalkerwaard, Nora Hooijer, Carla Lensen, Wilma Vissers, Bart Stuart.

Lees meer
Exposeren, en wel geld?

De Kunstenbond ontwikkelde een richtlijn voor kunstenaarshonoraria samen met andere organisaties en verenigingen in de beeldende kunst in Nederland.

Lees meer
Juridisch advies

Voor Juridische vragen staan wij altijd voor je klaar. Jij als lid kan hier gratis gebruik van maken. Zit je in een lastig parket? Heb je een dringende vraag? Wij helpen je verder.

Contact
Ellen Faber over waardering voor haar werk

Een knagend gevoel 

Daar ga ik. Met de auto rijd ik naar het gebouw waar ik een aantal dagen eerder mijn kunstwerken ophing. Vier in totaal. De gastheer zei bij het ophangen van de eerste twee al: “laat de andere maar in de map zitten, die kan de commissie zo wel bekijken”. Nou echt niet!

Lees meer
Jaarverslag vakgroep Beeldend
Lees het jaarverslag
Staan voor wat je waard bent

Als kunstenaar voel je vaak weinig onderhandelingsruimte als het over arbeidsvoorwaarden gaat. 

We spraken hierover met een fotograaf en illustrator die al jaren als zzp’er werkzaam is en anoniem wil blijven. "Wij streven naar een leuke samenwerking en kwaliteit. Maar er zijn toch grenzen." 

 

Beeld: Ellen Faber 

Lees meer
Kunstenbond wint zaak tegen atelierverhuurder SLAK

Het SLAK is een door Gelderse gemeenten gesubsidieerde stichting met als taak atelier beheer.

Oud-huurders in Arnhem kregen onterechte naheffingen. De Kunstenbond steunde maarliefst 21 oud-huurders in hun verweer. Het vonnis bespaart de kunstenaars 20.000 euro. 

Lees meer
Richtlijn kunstenaarshonorarium voorlopig succesvol

Ruim een jaar na de invoering blijkt onze uitgebreide lobby omtrent de richtlijn niet voor niks te zijn geweest. De richtlijn blijkt succevol. Het aantal instellingen dat kunstenaars honoreert is in een jaar tijd verdubbeld. 

Lees meer