Beeldend

De waardering voor beeldend kunstenaars moet beter. De wijdverspreide gewoonte om kunstenaars minimaal of niet te betalen, willen we veranderen. De Kunstenbond zet in op betaalbare werkruimtes voor kunstenaars.

Beeldend

Highlights van deze vakgroep:

FNV zoekt kunstwerk voor vakbondsprijs

FNV reikt elke twee jaar de Febe Elizabeth Velasquez Vakbondsrechtenprijs uit aan een vakbondsleider die zich met persoonlijk risico inzet voor vakbondsrechten.

Traditioneel levert een kunstenaar die lid is van FNV het kunstwerk. Als Kunstenbondlid ben je indirect FNV lid en zou deze belangrijke prijs dus van jouw hand kunnen komen.

Uiteraard word je voor je werk betaald. 

Lees meer
Alle kunstmusea doen mee

Alle kunstmusea doen mee

Stedelijk Museum Amsterdam, Museum Boijmans van Beuningen, Gemeentemuseum Den Haag en Museum de Fundatie ondertekenen richtlijn kunstenaarshonoraria.

Lees meer
GSZK#2 Amsterdam op 1 juli in Mezrab 19.00 uur

Geen kans gehad om naar Tilburg, Utrecht of Arnhem te komen kom dan naar Amsterdam?

Kunstenbond en Platform BK nodigen je van harte uit voor een bijeenkomst over de plek van kunst in Arnhem met kunstenaars, politiek en stad.

Met Geen Stad Zonder Kunst#2 bouwen we verder aan de dialoog tussen kunstenaars, politiek en stad. We willen de tendens keren dat woon- en werkplekken voor kunstenaars duurder, schaarser en steeds vaker slechts tijdelijk worden en tegelijkertijd het belang van radicale verbeelding voor de stad versterken. De bijeenkomst op 1 juli is de laatste van zes bijeenkomsten waarmee we verder bouwen aan een dialoog tussen kunstenaars, politiek en stad in Den Haag, Tilburg, Arnhem, Maastricht, Utrecht en Amsterdam.

Lees meer
Hoe was het bij GSZK#2 op 29 mei bij NS16 in Tilburg?

Tilburg profileert zich als 'een stad van makers', zelfs het gemeentelijk cultuurplan 2017-2020 wordt door de titel #stadvanmakers gesierd. 

 

Hoe verliep het gesprek op 29 mei?

 

Eerder waren we in Den Haag, afgelopen week in Tilburg.
De komende weken doen we nog Arnhem, Utrecht, Maastricht en Amsterdam aan....

Kom jij ook?

 

 

 

Lees meer
Een terugblik op 20 mei GSZK#2 bij STROOM in Den Haag

Op 20 mei ’19 vond het eerste gesprek van Geen Stad Zonder Kunst #2 plaats in Den Haag bij Stroom.

 

Kunstenbond en Platform BK hebben zes gesprekken door Nederland georganiseerd met vragen aan lokale kunstenaars en andere geïnteresseerde of er ruimte is in een stad om te kunnen werken en wonen. Hoe ateliers betaalbaar(der) en plekken voor het maken en tonen “verduurzaamd” kunnen worden. Of kunstenaars meer “het heft in eigen hand” kunnen nemen en hoe.

 

Het gesprek werd gemodereerd door Miriam Bestebreurtje, adjunct-directeur onderwijs van de KABK.

 

Samenvatting Geen Stad Zonder Kunst #2 Den Haag door Floor Dreyer, Kunstenbond

Lees meer
Betaalbare werkruimtes voor alle kunstenaars

De vakgroep beeldend heeft als speerpunt om op te komen voor betaalbare werkruimtes voor kunstenaars. In verschillende steden zie je eigenlijk dezelfde problemen: de ruimtes zijn schaars, de prijzen stijgen en gemeentebesturen verkopen maatschappelijk vastgoed. Het geld wint het van de gemeenschap. Ook de lengte van huurtermijnen staat onder druk, contracten worden korter onder het mom van 'doorstroming'. Kunstenaars worden soms ingezet om een nieuwe buurt te verlevendigen, maar na 5 tot 10 jaar worden initiatieven en broedplaatsen dan weer opgedoekt omdat het pand of de grond geld moet opbrengen. 


Ervaar jij problemen met je atelier of heb je suggesties hoe het in jouw stad of gemeente beter kan? Laat het ons weten! Mail naar petervandenbunder@kunstenbond.nl  

 

Woon en werk ruimtes in Groningen. Hoe staat het ermee?

Hoe is de situatie in Groningen als het gaat om woon -werkruimtes.

Bestuurslid en beeldend Kunstenaar Wilma Vissers werkzaam in Groningen geeft een update

 

 

Lees meer
Oproep: Hoe ziet jou atelier eruit?

Het atelier

...de plek waar we scheppen, denken, broeden, zwoegen en ademen. Hier zijn we vrij en belast. Het juk van de kunst en het beeld.

Ruimtes die misschien juichen van kleur, waar soms chaos heerst, bij de een vol verfvlekken, bij de ander sober en stofvrij. Gevuld met machines, kisten vol beelden, rekken met vellen papier, ladenkasten gebukt onder zwaar gewicht, ladingen glas, pakken klei, het statief of al dan niet wat nodig is om tot je kunstwerken te komen. 

Mogen we een kijkje bij jou uit de keuken?

Stuur ons een foto van je atelier en geef met maximaal 150 woorden aan waarom je atelier voor jou zo belangrijk is?

mail je reactie naar: info@kunstenbond.nl

 

Geen Stad Zonder Kunst #2 gestart op 20 mei 2019

Kunstenbond en Platform BK organiseren een vervolg op de Elfstedentocht van 2018 om het gesprek over woon- en werkplekken voor kunstenaars in de stad verder te brengen. In zes steden versterken we de dialoog tussen stad, kunstenaar en politiek over hoe de ruimte voor radicale verbeelding behouden en gestimuleerd kan worden. Praat mee in jouw stad!

 

Wordt jouw werk door een kunstuitleeninstelling uitgeleend? Dan heb je recht op een vergoeding.

Kunstuitleen instellingen zijn verplicht om een vergoeding te betalen voor het uitlenen van kunstwerken. Deze vergoeding wordt door Pictoright uitgekeerd aan de makers.

  

Lees meer
Een geweldige doorbraak in Groningen

Kunstenaars en atelierorganisatie Havik bereikten samen een geweldige doorbraak. Zij spraken in de bij de raadscommissie en kregen een mooie toezegging van de wethouder dat atelierpanden als maatschappelijk vastgoed worden gezien en behouden blijven. 

Lees meer
Beleid in regio Groningen
Lees meer
Beleid in regio Arnhem/Nijmegen
Lees meer
Beleid in Amsterdam
Lees meer
De 'Geen Stad zonder Kunst' Elfstedentocht zit er op!

Eén manifest, elf steden, drieëndertig fracties, achtenveertig kandidaatsraadsleden, negen wethouders, zesendertig kunstenaars, één burgemeester, drie journalisten, vijf atelierorganisaties, één Tweede Kamerlid en 2538 km.

Lees meer
Het vakgroepbestuur

Het vakgroepbestuur Beeldend is weer compleet! Op 10 april kozen de leden tijdens de ledenvergadering twee nieuwe bestuursleden: Bart Stuart en Salwa Jabli.

Het gehele bestuur bestaat nu uit (van links naar rechts): Salwa Jabli, Elise van Heck, Erik van Maarschalkerwaard, Nora Hooijer, Carla Lensen, Wilma Vissers, Bart Stuart.

Lees meer
Exposeren, en wel geld?

De Kunstenbond ontwikkelde een richtlijn voor kunstenaarshonoraria samen met andere organisaties en verenigingen in de beeldende kunst in Nederland.

Lees meer
Juridisch advies

Voor Juridische vragen staan wij altijd voor je klaar. Jij als lid kan hier gratis gebruik van maken. Zit je in een lastig parket? Heb je een dringende vraag? Wij helpen je verder.

Contact
Ellen Faber over waardering voor haar werk

Een knagend gevoel 

Daar ga ik. Met de auto rijd ik naar het gebouw waar ik een aantal dagen eerder mijn kunstwerken ophing. Vier in totaal. De gastheer zei bij het ophangen van de eerste twee al: “laat de andere maar in de map zitten, die kan de commissie zo wel bekijken”. Nou echt niet!

Lees meer
Jaarverslag vakgroep Beeldend
Lees het jaarverslag
Geen stad zonder kunst!

Bijna verkiezingen! De afgelopen maand kwamen we tijdens de elfstedentocht ook in jouw stad langs met ons manifest #geenstadzonderkunst. Duidelijk is dat de ruimte voor kunstenaars in veel steden onder druk staat. Kies jij 21 maart voor kunst? Deel onze video en sluit je bij ons aan aan!

Staan voor wat je waard bent

Als kunstenaar voel je vaak weinig onderhandelingsruimte als het over arbeidsvoorwaarden gaat. 

We spraken hierover met een fotograaf en illustrator die al jaren als zzp’er werkzaam is en anoniem wil blijven. "Wij streven naar een leuke samenwerking en kwaliteit. Maar er zijn toch grenzen." 

 

Beeld: Ellen Faber 

Lees meer
Kunstenbond wint zaak tegen atelierverhuurder SLAK

Het SLAK is een door Gelderse gemeenten gesubsidieerde stichting met als taak atelier beheer.

Oud-huurders in Arnhem kregen onterechte naheffingen. De Kunstenbond steunde maarliefst 21 oud-huurders in hun verweer. Het vonnis bespaart de kunstenaars 20.000 euro. 

Lees meer
Richtlijn kunstenaarshonorarium voorlopig succesvol

Ruim een jaar na de invoering blijkt onze uitgebreide lobby omtrent de richtlijn niet voor niks te zijn geweest. De richtlijn blijkt succevol. Het aantal instellingen dat kunstenaars honoreert is in een jaar tijd verdubbeld. 

Lees meer