Thema:

Corona

Wij krijgen veel vragen van leden over het coronavirus. Duizenden zzp'ers verliezen van het ene op het andere moment al hun werk en inkomen. Wat moet je in ieder geval weten en doen?

Corona

Highlights uit dit thema:

Brandbrief Kunstenbond

In een brandbrief aan de minister en de Tweede Kamer roept de Kunstenbond op om de bijstandsregeling TOZO open te stellen voor alle getroffen freelancers in de sector. Een andere mogelijkheid is dat op zeer korte termijn er een niet terug-vorderbaar voorschot uit een garantiefonds kan worden ontvangen.

Lees meer
Ontbreekt jouw SBI-code?

Ter info: Er zijn veel signalen dat er SBI-codes ontbreken in de vastgestelde lijst met betrekking tot de TOGS-regeling. Een regeling, speciaal voor ondernemers. Via deze speciale pagina van de rijksoverheid kun je het melden als je denkt dat jouw code ontbreekt.

Meld SBI-code
Zzp'er in de cultuursector: Vraag nu bijstand aan

Ben je zzp'er? Dan kun je nu bijstand aanvragen via de tijdelijke overbruggingsregeling voor zelfstandig ondernemers (TOZO).

De regeling bedraagt maximaal € 1.500,31 netto per maand. De regeling is gebaseerd op de al bestaande Bbz (Besluit bijstandverlening zelfstandigen), maar wordt sneller behandeld en verstrekt.

publicatiedatum: 24-3-2020

Lees meer
Annuleringen en overmacht

De zeer vergaande maatregelen die de overheid op advies van het RIVM heeft genomen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, hebben de culturele sector bijna volledig tot stilstand gebracht. Hierdoor verliezen duizenden zzp’ers in onze sector, jullie dus, van het ene op het andere moment vrijwel al hun werk en inkomen. Hoe kun je daar als zzp'er nu het beste mee omgaan?

Lees meer
Meld je inkomensverlies

Op deze speciale pagina van de Kunstenbond kun je als zzp'er in de culturele en creatieve sector jouw afzeggingen als gevolg van het Coronavirus melden.

Meldpunt schade zzp
Rechtshulp: corona-gerelateerd en overig!

Heb je vragen over de corona-crisis en jouw situatie  en ben je lid, bel dan met onze juristen.
LET OP! Ook voor niet corona-gerelateerde kwesties staan onze juristen dagelijks voor jou klaar! Want je zou het bijna vergeten, maar ook zaken als ontslag, re-integratie, contractenrecht en auteursrechtinbreuk lopen gewoon door. Bel ons op werkdagen tussen 13.00 uur en 17.00 uur:  020-2108052. Of mail naar: juridischadvies@kunstenbond.nl.

English Corona page

For the English speaking we created an English version of this page. Every important newsitem or changes in policy we will try to translate as fast as possible so everyone stays informed

Go to page
Meldpunt Unfair Practice

Kunstenbond heeft samen met de Creatieve Coalitie het meldpunt unfair practice heropend. We signaleren dat werkenden op een unfaire manier aan de kant worden geschoven en het grootste deel van de crisisrekening betalen. Dat mag niet, juist nu niet. Ga naar het meldpunt, doe je verhaal en help ons jou helpen.

lees meer
Belastingmaatregelen

De Belastingdienst werkt mee aan de uitvoering van de noodmaatregelen en voorzieningen. De volgende onderwerpen zijn daar onderdeel van:

  1. Belasting uitstel betalingen;
  2. Verlaging voorlopige aanslag;
  3. Tijdelijke verlaging invorderings- en belastingrente.
Lees meer
Zelfstandigenaftrek en uren-eis

Het ziet er vooralsnog niet naar uit dat de regering de 'uren-eis' voor zelfstandigenaftrek gaat versoepelen. Voor zzp'ers en kleine ondernemers is er normaliter een minimaal aantal uren vereist om voor de zogenaamde zelfstandigenaftrek in aanmerking te komen. Er moeten over één kalenderjaar minimaal 1225 uren besteed zijn aan de onderneming en dit moet meer zijn dan de helft van de totale arbeidstijd van de ondernemer.

Lees meer
Tegemoetkoming Ondenemers Getroffen Sectoren (TOGS)

Inmiddels zijn de voorwaarden bekend gemaakt waar je aan moet voldoen om in aanmerking te komen voor de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS). Een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000,-.

Lees meer
Noodmaatregel overbrugging werkbehoud (NOW)

De overheid heeft verschillende maatregelen getroffen of aangekondigd om de (economische) gevolgen van de coronacrisis zoveel mogelijk te compenseren. Een van deze maatregelen is de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). Voor werkgevers is het vanaf 6 april 2020 mogelijk om deze regeling aan te vragen.

Lees meer
Buitenlandse Kunstenaars met verblijfsvergunning in Nederland

Een van de criteria van de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (Tozo) is dat je woonachtig bent en rechtmatig verblijft in Nederland. Als je ingeschreven staat in een Nederlandse gemeente met een geldige verblijfsvergunning dan voldoe je daaraan.

Lees meer
Versoepeling Wekeneis WW

De kortdurende werkloosheidsuitkering (3 maanden WW-uitkering) is bedoeld voor werknemers en werkenden (die via verloning of payrolling sociale premies/werknemersverzekeringen afdragen) die niet aan de zogenaamde 'vier-uit-vijf-eis' voldoen. Dus in de vijf jaren voorafgaand aan het kalenderjaar waarin de werkloosheid is ontstaan in tenminste vier jaren 208 uren (per jaar) gewerkt hebben.

Lees meer
Grensarbeid musici en artiesten

Wat moet je doen als artiest, wanneer je voor je werk (voornamelijk) in het buitenland zit, waarvoor nu reisbeperkingen worden ingevoerd of de grenzen zelfs helemaal gesloten zijn?

 

Lees meer
Net gestart met je carrière?

Op de academie krijg je geen les in ondernemen. Als je start, is dat wel wat je moet doen. Door het coronavirus is dit een moeilijke tijd voor jou, net als ieder ander in de sector. De Kunstenbond helpt je graag op weg met antwoorden op de belangrijkste vragen over geld, waarde, risico's, contracten, klanten en belastingen.

alles voor starters