Thema:

zzp

Voor zzp’ers zijn het roerige tijden. Zeker nu het kabinet de zzp’er hard dreigt te raken met de KOR, de zelfstandigenaftrek en de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering. Wij zetten het op een rij.

zzp

Highlights uit dit thema:

Webmodule schijnmaatregel: handhaving is achilleshiel in zzp-wetgeving

Met een webmodule voor opdrachtgevers wil het kabinet meer duidelijkheid geven over de vraag: moet er loonbelasting betaald worden? De minister wil van start met een pilot maar stelt handhaving van de wet uit tot nader order.   

lees meer
Geen wettelijk minimumtarief zzp'ers

Het kabinet heeft besloten om het wettelijk minimuntarief van 16 euro per uur voor zzp'ers niet door te voeren. Goede beslissing vindt de Kunstenbond, het voorgestelde tarief is veel te laag. 

lees meer
Alles over de maatregelen voor zzp'ers omtrent Corona
lees je hier
Pensioenfonds kondigt pensioen aan voor zelfstandigen in culturele sector

Pensioenfonds Zorg en Welzijn wil volgend jaar starten met een pensioenvoorziening voor zzp'ers in de culturele sector. Een experimenteerwet van minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid moet daarvoor ruimte bieden.
Voor het eerst kondigt een groot pensioenfonds een eigen voorziening aan voor zzp'ers. In het Financieele Dagblad zegt directeur Peter Borgdorff van Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW): "Wij willen al langer pensioen kunnen bieden aan mensen in onze sector die dat nu niet opbouwen. Het is niet gelukt om daarover afspraken te maken in het pensioenakkoord. Toen dachten we: dan gaan we nu zelf. Voor ons is dit een potentiële opstap naar het aanbieden van pensioen voor iedereen in ons verzorgingsgebied.'

Het is de bedoeling dat zzp'ers bij PFZW een pensioenpremie van 3 procent van hun omzet betalen. Opdrachtgevers dragen dan ook 3 procent bij.

 

Lees meer
Voorgestelde minimumtarief is te laag, blijkt ook uit enquête

Het minimumtarief voor zzp'ers, zoals dat in het wetsvoorstel van het kabinet is meegenomen, is te laag. Dit schrijven de Kunstenbond en de Creatieve Coalitie in hun reactie op het voorstel van Minister Koolmees. 

lees meer
Onderzoek naar pensioenbehoefte zzp'ers

Kunstenbond onderzoekt samen met een aantal andere sociale partners in de branches Kunsteducatie, Toneel en Dans en Nederlandse Podia en Pensioenfonds Zorg & Welzijn de mogelijkheden voor pensioenopbouw voor zzp'ers.

Help mee en geef jouw mening! 
Bindende tariefafspraken voor zzp'ers in cao toneel & dans

Ook in de cao toneel & dans worden tariefafspraken gemaakt voor zzp'ers. Het verschil tussen zzp'ers en mensen die in loondienst hetzelfde werkt doen wordt steeds kleiner. 

lees meer
Kunstenaars Paul, Nora en Frans over de regelingen

Het zit de zzp’er niet mee: een nieuwe kleine ondernemingsregeling (KOR), een verlaging van de zelfstandigenaftrek en een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering. Hoe denken kunstenaars Nora, Frans en Paul hierover en hoe gaan ze ermee om? Een drieluik.

Lees meer
Wet DBA legt vinger op zere plek: eerlijke prijs voor arbeid

Opdrachtgevers en opdrachtnemers (zzp'ers) hebben graag zekerheid over de arbeidsrelatie die ze met elkaar aangaan. De Wet DBA bracht onvoldoende duidelijkheid en rust. De nieuwe wetsvoorstellen van minister Koolmees moeten dat wel doen. “Ze leggen de vinger op de zere plek: een eerlijke prijs voor werk”, zegt Peter van den Bunder van de Kunstenbond.

Lees meer
Interview met Peter van den Bunder over de KOR

‘Sector wordt weer onevenredig hard in portemonnee geraakt’

Lees meer
Stappenplan

De belastingdienst maakt momenteel reclame om over te stappen naar de nieuwe KOR, voor ondernemers die willen weten of zij in aanmerking komen voor de nieuwe KOR, heeft de Belastingdienst een hulpmiddel ontwikkeld ook voor zelfstandigen die nu wel een btw-administratie voeren, maar dat onder de nieuwe KOR niet meer zouden hoeven te doen. Daarbij moet je goed op de volgende zaken letten. We zetten vijf stappen op een rij.

 

Lees meer
Minimumtarief zzp: vloek of zegen?
Kabinet legt vinger op zere plek: eerlijke prijs voor arbeid

 

Lees meer
Vervolg AOV - de standpunten van de Kunstenbond op een rij

Eind augustus zette de Kunstenbond een poll uit onder de leden om te inventariseren hoe zij aankijken tegen de uitwerking van de arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV-regeling). De resultaten hiervan zijn vervolgens gedeeld in het Kunstenbondcafé op 13 september bij Theater Kikker in Utrecht. En live uitgezonden via Facebook. Er ontstond een levendige discussie over de spanning tussen lage kosten enerzijds en de prijs van flexibiliteit anderzijds, hoe meer keuzemogelijkheden hoe duurder een verzekering wordt. De belangrijkste drie punten die de inzet vormen van de Kunstenbond zijn dan ook betaalbaarheid, keuzevrijheid en toegankelijkheid.

Lees meer
Vind je ook dat de rekening teveel bij de zelfstandige komt te liggen? Teken deze petitie voor een eerlijkere zelfstandigenaftrek. 

Toon:

Alle items