Thema:

bezingeving

Het leven van werkenden in de culturele en creatieve sector is de afgelopen maanden totaal anders dan voorheen. Hier is plek voor bezinning en voor zingeving aan de toekomst.
Illustraties door Jip van den Toorn.

bezingeving

Highlights uit dit thema:

#bezingeving bundel

Waar staan als sector na maanden van noodmaatregelen en crisiswetgeving? En waar willen we naartoe?

In de publicatie #bezingeving lees je een selectie van verhalen van makers, uitvoerend kunstenaars en creatieve professionals, gebundeld door de Kunstenbond. Schrijnend en hoopvol, onrecht en maatschappelijke noodzaak.  

Met ook een dringende oproep aan de politiek: vergeet de werkenden in de sector niet!  

De bundel is aangeboden aan leden van de Tweede Kamer ter bezinning voor het cultuur debat dat aanstaande is. 

 

Voor politieke ontwikkelingen rondom dit thema verwijzen we je graag naar de nieuwspagina. 

 

Download #bezingeving
Trickle up!

Van het nieuwe steun pakket aan de creatieve en culturele sector moet eenderde direct geïnvesteerd worden in kunstenaars en creatieve professionals. Daarmee houden we de keten in stand. Trickle up! 

Onze sector drijft voor een groot deel op zzp’ers, het eerste noodpakket heeft hen nauwelijks bereikt.   

lees meer
verzamelpunt

Wij verzamelen verhalen die de zin van directe investering in creatieve professionals onderstrepen. Doe je mee?

Op welke manier kun jij geld gebruiken om aan het werk te blijven terwijl de sector op slot zit? Wat is het belang van de investering in jou als creatieve professional voor de toekomst van de sector?

 

doe mee
Rechtshulp

Heb je vragen over jouw situatie en ben je lid, bel dan met onze juristen. Zij staan op werkdagen voor je klaar van 13.00 uur tot 17.00 uur, via 020-2108052.
Of mail naar juridischadvies@kunstenbond.nl.

Generieke noodsteun sluit slecht aan bij onze sector

Veel creatieve professionals vallen tussen wal en schip als het gaat om generieke noodmaatregelen. 

lees waarom
Alles over corona en de sector

Op onze speciale coronapagina vind je alle informatie die je zoekt over werken in de cultuursector ten tijden van de pandemie. Van financiële overbruggingsregelingen en  crisiswetgeving, tot tools om online geld met je werk te verdienen.  

ga naar de coronapagina
Fair Practice Code

De Fair Practice Code is sinds januari 2020 een subsidievoorwaarde. De code is in het leven geroepen om een gezonde arbeidsmarkt in de culturele en creatieve sector te realiseren.

lees alles over de code
Unfair Practice boekje 2019

Er is al vele jaren sprake van structurele onderwaardering en onderbetaling van kunstenaars en het eind is nog lang niet in zicht. Met die boodschap en een boekje met meldingen die op dit meldpunt zijn binnengekomen ging de Kunstenbond begin 2019 naar de politiek om te pleiten voor fair practice. 

Lees hier het Unfair Practice boekje van vorig jaar.

download het boekje
Laat werkenden niet de rekening betalen

De uitbraak van Corona heeft enorme gevolgen voor de cultuursector. Podia, gezelschappen en festivals moeten noodgedwongen hun deuren sluiten waardoor de makers en de ondersteuners zonder werk komen te zitten. Opdrachtgevers trekken klussen terug omdat ze onzekere tijden tegemoet gaan. Mensen met flexibele of tijdelijke contracten raken per direct hun baan kwijt. Zzp’ers zitten plotseling zonder inkomsten. 

Prioriteit is solidariteit 
Een bijstanduitkering is een fijn gebaar van de overheid maar is geen geldige reden voor opdrachtgevers om verantwoordelijkheden te ontlopen. Ondernemers en instellingen worden deels gecompenseerd voor hun verliezen. Bijvoorbeeld doordat subsidiecriteria komen te vervallen. En er circuleert een oproep aan publiek om de aanschafprijs van gekochte kaartjes voor geannulleerde voorstellingen niet terug te vragen. Dit creëert ruimte voor instellingen, werkgevers, opdrachtgevers om solidair te zijn met diegenen die voor hun werken. De prioriteit is het welzijn van deze mensen. 

Meldpunt geopend voor unfair practice 
Helaas signaleren we dat op verschillende plekken het tegenovergelde gebeurt en dat zzp'ers, tijdelijke werknemers en flexkrachten zonder faire behandeling aan de kant worden geschoven. Om een vinger aan de pols te houden verzamelt de Kunstenbond samen met de Creatieve Coalitie dergelijke verhalen in het meldpunt unfair practice. 

 

kantoor on the road

"Ik heb vernomen dat voor de € 4000,00 een van eisen is het hebben van kantoor op een ander dan het woonadres. Nu is het zo dat ik tijdens mijn werkzaamheden (bijvoorbeeld tijdens lunchpauze) mn administratieve zaken doe: aanvragen behandelen, rekeningen uitschrijven, vragen van opdrachtgevers beantwoorden. In deze zin is, je kantoor buitenshuis te hebben. Nu werk ik als toeristengids en ben de hele dag op pad ivm mn werk. Tussendoor (bijvoorbeeld tijdens lunchpauze) doe ik digitaal mn administratie: aanvragen behandelen, rekeningen uitschrijven, vragen van opdrachtgevers beantwoorden, enz. Op deze manier heb ik eigenlijk mijn kantoor 'on the road'" 

~ Richard, toeristengids

Tozo: buitenlands inkomen telt niet

"In mijn werk als danser, werk ik meer dan 50% in het buitenland. Hierdoor kan ik geen TOZO aanvragen. Dit vind ik niet kunnen."

~ Ilona, danser 

Tozo: communicatie onduidelijk en uitkering duurt te lang

"Tot nu toe heb ik via de gemeente en TOZO al twee keer een aanvraagformulier in moeten vullen, begeleid met diverse bewijsmaterialen. En TOZO schrijft, dat men mogelijk nog meer informatie zal gaan vragen. Na twee weken heb ik nog geen stuiver ontvangen en dat verwacht ik voorlopig ook niet.Het is mij volstrekt onduidelijk hoeveel geld ik (ooit) kan verwachten. Ik lees alleen maar verschillende bedragen. Deze variëren van 1050 tot 1650 euro, zowel netto als bruto. Wat is dat voor waanzin?"

~ Ben, musicus 

kille afzegging

"Met mijn ensemble was ik geboekt om op te treden tijdens een festival midden juni 2020. Hoewel deze datum nog buiten de limiet van de maatregelen van de overheid valt wordt het festival afgezegd.

Wij ontvingen een afzeggingsbrief, zonder dat er verder iets werd gezegd over de afgesproken gage of een duidelijk plan was om ons optreden te verzetten.

Omdat we bang zijn niet meer geboekt te worden als we er iets over zeggen en omdat de kans aanwezig is dat de maatregelen toch verlengd worden hebben we tot nu toe niet gereageerd.

De toon van de brief is erg kil en een beetje zo van 'jammer dan, wie weet zien we elkaar ooit nog'.

Niet erg fair in onze ogen, want we hebben al veel tijd besteed aan de voorbereidingen van dit concert!"

het bestuur voelt zich niet verplicht tot uitbetalen

"Ik ben dirigent van een koor in Almere, de koorleden staan achter me en willen dat ik wordt doorbetaald in deze periode. Zij betalen immers hun contributie ook door. Ik ben bezig met opnames voor het koor zodat ze thuis kunnen studeren en had een eerste Zoom meeting op de gebruikelijke repetitietijd belegd. Nog niet eerder, omdat ik de afgelopen twee keer was geveld door het Coronavirus. Ik krijg vanavond een brief, waarin me pontificaal wordt verteld dat ik niet doorbetaald krijg door het bestuur. Niet solidair en het voelt als een dolkstoot in de rug. De laatste zin is ik me toch op overheidssteun kan verlaten."

~ Bauwien, dirigent

beide partners zzp' er

"Ik vind het raar dat koppels die allebei zzp-er zijn niet allebei evenveel kunnen aanvragen als iemand die alleen is. Als mijn partner 6000,- in de maand in loondienst had verdiend zou ik in mijn eentje ook 1050,- kunnen aanvragen terwijl ik het dan niet echt nodig zou hebben. Zo worden zzp-ers toch nog afgestraft. Dit is niet eerlijk en lijkt mij niet de bedoeling van de regeling. Heel fijn dat er maatregelen zijn die zelfstandigen tegemoetkomen, maar doe het dan meteen eerlijk."

Museumvereniging hanteert geen fair practice

De directeur van de Museumvereniging gaf in een interview met Volkskrant aan dat zij het ‘een mooi gebaar van de minister' zou vinden als ze de invoering van de fair practice code uit wordt gesteld. 

lees meer