Thema:

International work

Many artists' work extends beyond country borders. We secure international alliances and learn from good practices. By sharing our knowledge on international work we want to facilitate your international ambition.

International work

Highlights uit dit thema:

FIA international federation of actors

Kunstenbond maakt deel uit van deze internationale federatie die zich bezighoudt met de belangen van mensen die werkzaam zijn in de wereld van theater en dans, uitvoerende en audiovisuele kunsten. 

Website FIA

Toon:

Alle items tax
Streven naar gelijkheid en diversiteit in de audiovisuele sector: het Good Practices Handboek

Kort voor de zomer van 2020 werd het Handboek met Good Practices over gelijkheid en diversiteit in de Europese audiovisuele sector gepubliceerd. Een initiatief van onze internationale federatie FIA (acteursvakbonden) met de Europese sociale partners, vertegenwoordigers van verenigingen van werk- en opdrachtgevers en werk-/opdrachtnemers in de culturele en creatieve sector.

lees er meer over
Hoe werkenden in de kunsten, media en audiovisuele sector organiseren: het Good Practices Handboek

Aan het begin van zomer 2020 presenteerde de FIA een handboek als eindproduct van een project dat gewijd was aan het versterken van de onderhandelingspositie van zelfstandigen en zzp’ers in Europa: Reaching the full potential of Social Dialogue for Atypical Workers. FIA is onze internationale federatie van acteursvakbonden en dit project was een samenwerkingsproject met de federaties van andere beroepsgroepen in de culturele en creatieve sector.

Lees meer
Taxes in international context

Everyone pays taxes. When you work internationally things can get complicated. You earn an income in several nations, how do you avoid double taxations? 

The European Festivals Association (EFA) and Pearle*-Live Performance Europe shared a brochure on taxes for artists working in an international context. The brochure is made in collaboration with Dutch Tax advisor All Arts and the Tax law department of the Erasmus university. 

read the tax brochure
VAT in international context

Artists working abroad will run into VAT (value added tax, or BTW in Dutch) at some point. Different countries have different rules. Also there's special regulation for EU residents working international within the European Union. 

The European Festivals Association (EFA) and Pearle*-Live Performance Europe shared a brochure on VAT in an international context. The brochure is made in collaboration with Dutch Tax advisor All Arts and the Tax law department of the Erasmus university. 

Read the VAT brochure