Contract overzicht
Samenwerkingsovereenkomst advies
Samenwerkingsovereenkomst
Premium
Voor dit product heb je een lidmaatschap nodig.

Aan het begin van samenwerking is het verstandig afspraken tussen de samenwerkingspartners vast te leggen. Voor sommige subsidies is dit zelfs verplicht. Afspraken worden vastgelegd in een zogenaamde samenwerkingsovereenkomst.


Aandachtspunten
Onderwerpen voor een samenwerkingsovereenkomst

Met deze checklist willen we je op weg helpen. Voor het opstellen van je eigen samenwerkingsovereenkomst kun je ook gebruik maken van het document 'richtlijnen en tekstfragmenten samenwerkingsovereenkomst'.


Samenwerkingen vastleggen kan echter vrij complex worden. We raden dan ook aan om een expert naar de overeenkomst te laten kijken voor je hem definitief maakt. 

Aandachtspunten

 • Het kost veel tijd om een goede samenwerkingsovereenkomst op te stellen. Reserveer dan ook voldoende tijd en zorg ervoor dat de juiste personen in het proces betrokken zijn.
  Voorafgaand aan het opstellen van een samenwerkingsovereenkomst moet iedere deelnemer in ieder geval hebben nagedacht over de volgende punten:
  -  wat breng ik aan kennis en middelen in in het project en wat is de bijdrage hiervan op het
     beoogde projectresultaat. Wat brengen de andere partijen in?
  -  welke specifieke belang heb ik bij het project en welke rechten wil ik hebben
     als het gaat om eigendom en gebruik van ontwikkelde kennis en producten. Hoe zit dat met de andere deelnemers?
 • Het is van essentieel belang dat ieder zich niet alleen verdiept in de eigen belangen maar ook in de belangen van de andere betrokken partijen.
 • De overeenkomst moet regelen wat te doen wanneer zaken succesvol verlopen en moet zeker ook regelen wat te doen wanneer het project niet naar wens verloopt.
 • Bij internationale samenwerking kan het moeilijker zijn bepaalde afspraken vast te leggen. Verdieping in de lokale en internationale wet- en regelgeving is dan ook noodzakelijk. 
 • Om tot een succesvolle samenwerking te komen is het van belang dat alle partnes de overeenkomst naleven. Het is verstandig om de bepalingen en voorwaarden duidelijk en in voldoende detail te omschrijven om misverstanden te voorkomen.
 • Een goede overeenkomst is geen garantie voor een goede verstandhouding en het uitblijven van meningsverschillen.
 • De samenwerkingsovereenkomst is een overzicht van gemaakte afspraken, het is geen projectplan.
Onderwerpen voor een samenwerkingsovereenkomst

De overeenkomst moet definitief en rechtsgeldig ondertekend zijn door alle deelnemende partijen. Hieronder staan de zaken die in een samenwerkingsovereenkomst aan bod kunnen komen.

Bij veel subsidieprogramma’s is het voor een subsidie-aanvraag verplicht de samenwerking tussen de projectpartners in een overeenkomst vast te leggen. In zulke overeenkomsten moeten minimaal de onderstaande onderwerpen behandeld worden. Raadpleeg in die gevallen de handleiding die voor het indienen van een aanvraag voor de betreffende subsidie is gemaakt.


Onderwerpen voor een samenwerkingsovereenkomst:

 • de deelnemers in het samenwerkingsverband;
 • de doelstelling van de samenwerking;
 • de wijze van samenwerking tussen de verschillende deelnemers;
 • de duur van de samenwerkingsovereenkomst;
 • de rechthebbenden op de projectresultaten;
 • de verdeling van kosten en risico’s tussen de deelnemers;
 • de verdeling van de subsidie over de deelnemers.
 • Een machtiging van de deelnemers een aan een van hen om als penvoerder op te treden. Een machtiging is verplicht. Deze kan onderdeel zijn van de samenwerkingsovereenkomst, maar kan ook apart worden opgesteld.
   

Verschillende onderdelen van de bovengenoemde onderwerpen kunnen al in het projectplan uitvoerig zijn beschreven. In dat geval kunt u verwijzen naar het projectplan of de bijbehorende begroting.

 

Samenwerkingsovereenkomst
Premium
Voor dit product heb je een lidmaatschap nodig.