terug

LKCA

LKCA

De cao LKCA is de cao van het Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst.


Kunstenbond en LKCA hebben een akkoord bereikt voor de cao LKCA 2019-2022. Hierin wordt verwezen naar de vorige cao, deze vind je in de rechter kolom op deze pagina.