Uurtarief overzicht
Kunstenaarshonorarium rekentool tool
Kunstenaarshonorarium rekentool
Gratis

Gebruik deze rekentool om een goede prijs voor je werk te berekenen als je gaat tentoonstellen of presenteren.


Waarom een richtlijn kunstenaarshonoraria?

De richtlijn kunstenaarshonoraria is een handreiking aan zowel kunstenaars als instellingen om te komen tot een professionelere contract- en onderhandelingspraktijk bij tentoonstellingen zonder verkoopdoel.

 

Initiatiefnemers van de richtlijn zijn KunstenbondPlatform Beeldende KunstBeroepsvereniging van Beeldende Kunstenaars en De Zaak Nu – verenigd in BKNL. De richtlijn is een gezamenlijk initiatief van de beeldende kunstsector om te komen tot fair practice in de professionele contractpraktijk tussen instellingen en kunstenaars.

Lees meer
De rekentool

Naast belangenorganisaties, kunstinstellingen en kunstenaars, onderschrijven en ondersteunen ook steeds meer overheden en cultuurfondsen de richtlijn. Het Mondriaan Fonds, het publieke stimuleringsfonds voor beeldende kunst en cultureel erfgoed, Stroom, het centrum voor beeldende kunst en architectuur Den Haag, en het private Fonds 21 passen de richtlijn toe in de praktijk van de beoordeling van aanvragen. Ook de Amsterdamse Kunstraadonderschrijft de richtlijn en stelt dat deze verplicht gesteld moet worden voor elke kunstenplaninstelling die met beeldend kunstenaars werkt.

 

Het Mondriaan Fonds heeft een tijdelijke regeling die de toepassing van de richtlijn stimuleert. Beeldende kunstinstellingen in Nederland die de richtlijn toepassen kunnen voor honoraria aan kunstenaars een gedeeltelijke compensatie aanvragen. Het ministerie van OCW heeft hiervoor een budget beschikbaar gesteld.

Kunstenaarshonorarium rekentool
Gratis