Incasso overzicht
Incasso voorbeeldbrieven download
Incasso voorbeeldbrieven
Premium
Voor dit product heb je een lidmaatschap nodig.

Het is natuurlijk ontzettend vervelend als je facturen niet worden betaald. Wij helpen je daar daarom graag mee. We hebben een serie van 3 brieven voor je. Deze kun je gebruiken om te proberen je factuur betaald te krijgen.


voorbeeld: 3x betaalherinnering voor bedrijven
voorbeeld: 3x betaalherinnering voor particulieren
4 tips voordat je begint met aanmanen

  1. Hou een strakke planning aan. Als je kort na het vervallen van de termijn een volgende herinnering stuurt, maak je duidelijk dat je je zaken op orde hebt en de termijnen in de gaten houdt.

  2. Stuur de betalingsherinneringen per e-mail, bij voorkeur met een ontvangstbevestiging. Bewaar deze berichten goed. Zo voorkom je discussie. 

  3. Stuur je de betalingsherinnering liever per post? Bewaar dan kopieën van alle verzonden brieven (het exemplaar met handtekening) en stuur de derde betalingsherinnering per aangetekende post, samen met een kopie van de factuur en van de twee voorgaande betalingsherinneringen.

  4. Voor het aanmanen van bedrijven gelden andere regels dan bij patriculieren. Let hierop wanneer je één van onze voorbeeldbrieven gaat gebruiken. 

We gaan ervan uit dat het je met deze brieven lukt je factuur betaald te krijgen. Is er na drie betalingsherinneringen nog steeds niet betaald? De Kunstenbond helpt je verder met de incassoservice.

Incasso voorbeeldbrieven
Premium
Voor dit product heb je een lidmaatschap nodig.