Contract overzicht
Checklist huurcontract werkruimte tool
Checklist huurcontract werkruimte
Premium
Voor dit product heb je een lidmaatschap nodig.

Sta je op het punt een huurcontract voor je atelier, studio of werkplaats te tekenen? Check wanneer je het huurcontract niet zonder meer moet tekenen, welke zaken goed geregeld zijn en over welke onderdelen je nog kunt onderhandelen.


Weet wanneer je NIET moet tekenen
Wat er ZEKER in je huurcontact moet staan
Waar kun je over ONDERHANDELEN
Dit moet je echt weten

Het huurrecht voor gebouwen kent drie verschillende regimes met ieder eigen regels:

 • huur van woonruimte
 • huur van bedrijfsruimte (winkel, ambacht en horeca)
 • huur van overige ruimten.

 

Onder deze laatste categorie vallen kantoorruimtes en ateliers. Let op: We hebben het hier alleen over de huurovereenkomst van overige ruimten.

 

Het komt voor dat er sprake is van een gemengde overeenkomst, bijvoorbeeld een woning maakt onderdeel uit van een kantoorruimte. Ook daarover gaat deze check niet. Bij gemengde overeenkomsten is het extra verstandig hulp in te roepen van een deskundige.

 

Een atelier van een kunstenaar valt soms onder het regiem van bedrijfsruimte in plaats van overige ruimten. Dat is het geval als het atelier over een voor klanten toegankelijke ruimte beschikt die is bestemd voor de rechtstreekse levering van producten of diensten (bijvoorbeeld een winkel of horeca). Laat je goed informeren.

Maak schriftelijke afspraken

Een huurovereenkomst kan al mondeling tot stand komen, het enige wat je hoeft te doen is een prijs af te spreken voor het gebruik van een ruimte. Het verdient nadrukkelijk de voorkeur om de afspraken schriftelijk vast te leggen, zodat er geen misverstanden bestaan.

In deze gevallen teken je NIET

 • Er is niet duidelijk omschreven welke ruimte(n) precies wordt gehuurd.
 • Er zijn excessieve boete- en/of rentebepalingen.
 • Bij een overeenkomst voor een te lange bepaalde tijd. Weet dat als eenmaal een overeenkomst voor een bepaalde tijd is afgesproken, je gehouden wordt aan die bepaalde tijd zonder dat tussentijdse opzegging mogelijk is.
 • Er is niet duidelijk omschreven hoe het gehuurde gebruikt mag worden.
 • Bij uitsluiting van aansprakelijkheid van de verhuurder voor gebreken die bij aanvang al aan het gehuurde kleven.
 • Bij beperking van de aansprakelijkheid van de verhuurder bij gebreken tot “grove schuld of ernstige nalatigheid”.
 • Als de verhuurder een sleutel heeft van het gehuurde of anderzijds vrijelijk toegang heeft tot de gehuurde ruimte.
Dit moet ZEKER in je huurcontract staan

 • Een duidelijke omschrijving van het gehuurde, bij voorkeur met een plattegrond erbij.
 • Een duidelijke omschrijving van de bestemming en het gebruik dat je voor ogen hebt.
 • Een beschrijving van de staat van het gehuurde inclusief eventuele mankementen en gebreken, die door de huurder en de verhuurder wordt ondertekend (een opleverings- of inspectierapport). Hiermee kun je problemen voorkomen bij de oplevering aan het einde van de huur.
 • Een aanspreekpunt voor het melden van gebreken.
Hier moet je over ONDERHANDELEN

 • Zorg ervoor dat de tijd waarvoor je de huurovereenkomst aangaat, reëel is.
 • Verhuurders zijn geneigd grote (aanvang)kortingen en/of cadeautjes te geven als er maar voor een langere bepaalde tijd getekend wordt. In het bijzonder starters moeten erop letten een niet al te lange overeenkomst aan te gaan.
 • Een tussentijds opzeggingsbeding voor de huurder kan een oplossing zijn.
Weet ALLES over verlenging, opzegging en beëindiging

Zorg ervoor dat je niet alleen precies weet hoe lang de overeenkomst duurt, maar ook wat je rechten en plichten zijn t.a.v. van verlenging, opzegging en beëindiging.

Let op voorziene prijsstijgingen

Let erop of en hoe de huurprijs gedurende een bepaalde tijd tussentijds gewijzigd kan worden. Meestal is daarvoor een indexclausule in het contract opgenomen, wat een prima methode is. Soms vind je uitzonderlijke vastgelegde percentages (bijvoorbeeld 10% per jaar). Daar moet je verre van blijven.

Let op de mogelijkheden voor ONDERHUUR

Als je de ruimte met anderen wil delen en/of de ruimte, al dan niet tijdelijk, aan anderen beschikbaar wil stellen, zul je (uitdrukkelijk) moeten overeenkomen dat je mag onderverhuren. Als dat niet is afgesproken en je geeft de ruimte toch in gebruik aan anderen, dan kan de verhuurder met grote kans op succes ontbinding van de overeenkomst vorderen. Dit kun je dus maar beter goed regelen.

 

Is jouw verhuurder eigenaar of huurder? Als jouw verhuurder huurder is, moet je zeker weten dat deze toestemming heeft om te onderverhuren.

Als je zelf gaat KLUSSEN

Zorg voor een goede regeling m.b.t. door de jou gedurende de huurtijd aan te brengen en/of aangebrachte verbeteringen en een eventuele vergoeding daarvoor bij het einde huurovereenkomst. Als je bij vertrek een vergoeding wil voor door jou gemaakte voorzieningen en/of verbeteringen, dan zul je dat bij aanvang van de overeenkomst uitdrukkelijk en schriftelijk moeten afspreken.

Kom je er (toch) niet uit?

Schroom niet om onze hulp te vragen. Ons team van experts staan voor je klaar! Bel onze juristen op 020 - 210 8050 of vul het contactformulier in.

Checklist huurcontract werkruimte
Premium
Voor dit product heb je een lidmaatschap nodig.