terug

Opdrachtovereenkomst checklist

Opdrachtovereenkomst checklist

Voordat we met de checklist beginnen, wat moet je vastleggen in een opdrachtovereenkomst voor welke klus?  

Eenvoudige klus

Stuur een mailtje met een bevestiging (tijd, plaats, geld, wat ga je doen).

Grotere klus én duidelijk dat je zelfstandig bent

Contract + algemene voorwaarden (de kleine lettertjes: leveringsvoorwaarden, aansprakelijkheid, factureren, voorschot, reiskosten).

Stappenplan:

1.    Je maakt zelf een contract

2.    Download een voorbeeld contract en de algemene voorwaarden

3.    Pas het aan op basis van de gemaakte offerte-afspraken   

4.    Vragen? Neem contact op met juridische zaken juridischadvies@kunstenbond.nl

Grotere klus én opdrachtgever wil meer duidelijkheid dat je zelfstandig bent

Contract + algemene voorwaarden + verwijzing naar juiste fiscale modelovereenkomst (vroeger VAR).

Stappen:

1.    Je maakt zelf een contract

2.    Download een voorbeeld contract en de algemene voorwaarden

3.    Selecteer de goede fiscale modelovereenkomst en kijk of er een specifieke modelovereenkomst beschikbaar is en verwijs daarnaar in je contract. Zo niet, gebruik dan die van FNV Zelfstandigen

4.    Pas het aan op basis van de gemaakte offerte-afspraken. Voeg de volgende zin toe aan je contract: “Alleen voor wat betreft de beoordeling van de arbeidsverhouding is modelovereenkomst met nummer 90515112643-1 van toepassing.”

5.    Vragen? Neem contact op met juridische zaken juridischadvies@kunstenbond.nl

Omschrijving

Je gaat een opdracht doen. Hoe leg je de afspraken goed vast? Check hier wat je allemaal wel en niet in je overeenkomst moet zetten.

Opdrachtovereenkomst checklist
€ 0,00