terug

Nederlandse podia

Nederlandse podia

Cao Nederlandse Podia is de cao die wordt gehanteerd door de werkgevers die aangesloten zijn bij de WNP (zie link). Daaronder vallen de meeste podia en schouwburgen in Nederland. Werkgevers die niet zijn aangesloten hanteren dikwijls nog een gemeentelijke cao. Deze cao richt zich met name op de werknemers in dienst van het podium of schouwburg. In deze cao vind je ook een afspraak over minimumtarieven voor zzp-ers.

Omschrijving

Cao Nederlandse Podia is de cao die wordt gehanteerd door de werkgevers die aangesloten zijn bij de WNP (http://www.caonederlandsepodia.nl/over-de-wnp/ledenlijst). 

Deze cao richt zich met name op de werknemers in dienst van het podium of schouwburg. In deze cao vind je ook een afspraak over minimumtarieven voor zzp-ers.

Nederlandse podia
€ 0,00