CAO overzicht
Nederlandse podia download
Nederlandse podia
Gratis

Cao Nederlandse Podia is de cao die wordt gehanteerd door de werkgevers die aangesloten zijn bij de WNP. Deze cao richt zich met name op de werknemers in dienst van het podium of schouwburg. In deze cao vind je ook een afspraak over minimumtarieven voor zzp-ers.


Nederlandse podia
Gratis