Belasting overzicht
Belastingservice werknemers advies
Belastingservice werknemers
Premium
Voor dit product heb je een lidmaatschap nodig.


Belastingservice werknemers

Gepensioneerden en werknemers die lid zijn van de Kunstenbond kunnen gratis gebruik maken van de belastingservice voor werknemers van de FNV. Vanaf 1 februari 2019 kun je op de website van de FNV een afspraak maken om je aangifte over 2018 doen. 

Belastingservice werknemers
Premium
Voor dit product heb je een lidmaatschap nodig.