Contract overzicht
360 graden contract tool
360 graden contract
Premium
Voor dit product heb je een lidmaatschap nodig.

De afgelopen jaren is het erg moeilijk voor producenten om alleen met de verkoop van de opnamen nog uit de kosten te komen. Het is daarom logisch dat producenten meer zekerheid zoeken voor hun investering. Producenten delen in de moderne platencontracten mee in meerdere geldstromen (full right – of 360 gradencontracten). We vinden het eerlijk om de opbrengsten van de verkoop eerlijk te verdelen met een 50/50 constructie. Wel stellen wij voor dat de collectief geëxploiteerde opbrengsten (Buma/Stemra en Sena) buiten de 50/50 verdeling blijven. Hierbij blijven de makers aanspraak maken op hun deel van deze opbrengsten en de producent ook op het uitgeversdeel van die opbrengsten.


Wat moet je niet tekenen?
Als deze bepalingen er instaan zit je goed
Waar moet je over onderhandelen?
Wat moet je niet tekenen?

 • De artiest kan na de looptijd met een schuld door de voorfinanciering van de producent blijven zitten, die hij moet terug betalen
 • Alle geldstromen, ook de collectieve exploitatie-inkomsten (Sena, Buma Stemra) vallen binnen de 50/50 samenwerking
 • De kosten zijn niet of heel ruim gedefinieerd en evenmin limitatief opgesomd
 • Er is een cumulatie van opties die meer dan twee jaar gebondenheid kan betekenen en/of de producent heeft het recht op een matching offer
 • De verrekening van kosten leidt tot geen of te weinig gage per optreden
 • Er is geen periodieke evaluatie opgenomen in het contract
 • Producent is ook manager en brengt dit in rekening bij de artiest
Als deze bepalingen er instaan zit je goed:

 • De artiest blijft na de looptijd nooit met een schuld zitten
 • Kosten zijn gedefinieerd/gespecificeerd; niet genoemde kosten kunnen pas na toestemming worden opgevoerd
 • De collectieve exploitatie-opbrengsten vallen buiten contractuele 50/50 systematiek
 • De relevante geldstromen voor de 50/50 samenwerking zijn verkoop/download/Spotify (e.d.) inkomsten, optredens, merchandising, sponsoring en endorsement
 • Er is een pilot (2 singles en 1 album) voordat er over opties wordt beslist
 • Geen matching offer voor de producent
 • De verrekening van de voor financiering door de producent staat een redelijke optreedgage niet in de weg
 • Er is een periodieke evaluatie waarbij eventuele geschillen door mediation worden beslecht
 • Manager is een derde die namens de artiest optreedt
 • Masters waarvan door aflossing van de voorfinanciering de artiest 50% van de kosten heeft betaald leiden tot mede-eigendom voor de artiest
Waar moet je over onderhandelen?

 • Eventuele schuld van de artiest na de looptijd wordt door de artiestenopbrengsten die dan nog naar aanleiding van tijdens de looptijd gesloten overeenkomsten ingelopen
 • Kosten zijn wel gedefinieerd maar niet gespecificeerd limitatief opgesomd
 • Opties worden begrensd door een termijn van drie jaar
 • Producent is ook manager, maar brengt dat niet in rekening
Laat je contract checken door een expert!

Voor elk contract geldt, maak geen afspraken en/of teken niet voordat je er door een expert naar hebt laten kijken.


De Kunstenbond heeft experts in huis en kan je contract gratis of tegen lage kosten voor je screenen. Maak een afspraak voor een contractscreening of bel de juridische helpdesk met je vraag op 020 210 80 52.

360 graden contract
Premium
Voor dit product heb je een lidmaatschap nodig.