terug

Uitgavecontract

Uitgavecontract

Wat is een uitgavecontract?

Bij een uitgave-deal gaat de uitgever proberen jouw liedjes (dus níet de opnames) te exploiteren. Als je een uitgave overeenkomst sluit, ontvangt de uitgever 1/3 van je Buma Stemra inkomsten voor de betreffende werken.

Een uitgever kan zoveel belangstelling voor je werk hebben dat hij je voor een langere periode exclusief aan zich wil binden. Daartoe moet je een exclusieve optie overeenkomen. Bedenk dat een uitgever concrete aantoonbare activiteiten moet ondernemen. Maak concrete afspraken voor evaluatiemomenten.

Laat je contract checken door een expert

Voor elk contract geldt, maak geen afspraken en/of teken niet voordat je er door een expert naar hebt laten kijken.

De Kunstenbond heeft experts en kan je contract gratis of tegen lage kosten voor je screenen. Bel juridische zaken direct op 020 210 80 52.