terug

Licentiecontract

Licentiecontract

Wat is een licentiecontract?

In een licentiecontract leg je, net zoals in een artiestencontract, afspraken vast over de samenwerking tussen een artiest en een platenlabel. Het verschil is dat niet het platenlabel de opname (master) betaalt, maar de artiest zelf. De artiest levert de muziek en het art work in feite kant-en-klaar aan. Het platenlabel betaalt en organiseert eventueel het maken van de cd en het digitale album en de distributie, de promotie en marketing van de muziek en de artiest. De artiest heeft en houdt de rechten op de uitvoeringen en is daarmee eigenaar van de opname (mastereigenaar). Het platenlabel krijgt alleen een licentie om de opname voor een bepaalde periode in een bepaalde regio te verveelvoudigen en exploiteren. In ruil daarvoor ontvangt de artiest een percentage van de verkoopprijs: royalty’s.

In het licentiecontract staan de voorwaarden waaronder de exploitatie plaatsvindt. De artiest is zelf verantwoordelijk voor de kosten van de opname en het bijkomende materiaal. Financiert het platenlabel ook de opnamekosten, dan is dit meestal een voorschot op de royalty’s. Licenties kunnen exclusief en niet-exclusief zijn en gelden doorgaans alleen voor bepaalde landen. Van belang is de duur van het contract en uiteraard ook de vergoeding die je ontvangt. Omdat het financiële risico voor een belangrijk deel bij de artiest ligt, zijn de royalty’s bij een licentiecontract vaak hoger dan bij een artiestencontract. Staar je niet blind op de hoogte van de royalty’s, maar let er vooral op waarover de royalty’s worden betaald en op welk moment de betaling begint. Het is gebruikelijk dat de royalty hoger wordt bij een stijgende verkoop, de sliding scale.

Meer rechten vastleggen? 

Is sprake van een contract waarbij het label meer wil dan alleen het recht om de opname te exploiteren? Bekijk dan het 360 graden contract of het artiestencontract

Laat je contract checken door een expert

Voor elk contract geldt, maak geen afspraken en/of teken niet voordat je er door een expert naar hebt laten kijken.

De Kunstenbond heeft experts en kan je contract gratis of tegen lage kosten voor je screenen. Bel juridische zaken direct op 020 210 80 52.