Contract overzicht
Checklist boekingscontract tool
Checklist boekingscontract
Gratis

In een boekings- en managementcontract is geen sprake van het overdragen van rechten, zoals bij een platen- of licentieovereenkomst. Door een boekings- of managementcontract te tekenen, bind je je exclusief voor een bepaalde periode aan een boeker/manager. Een boeker regelt optredens voor je en een manager probeert de exploitatie, zoals platenverkoop en verkoop van je liedjes, te bevorderen. Voor deze diensten ontvangen zij een percentage over jouw inkomsten.


Ten eerste

Sta je op het punt een boekingscontract te tekenen maar weet je niet of het contract deugt? Doe de checklist en kijk welke bepalingen maken dat je het contract niet (zonder meer) moet tekenen, welke zaken goed geregeld zijn en over welke onderdelen je nog verder kunt onderhandelen.

Lees meer
Checklist boekingscontract
Wanneer je NIET moet tekenen

 • Er zijn geen duidelijke vergoedingen afgesproken;
 • Het is onduidelijk waarover de vergoedingen worden berekend;
 • Het betreft een contract voor onbepaalde tijd;
 • Er staat geen duidelijke einddatum en opzegtermijn in het contract;
 • De manager krijgt een vergoeding voor zaken die hij/zij niet geregeld heeft;
 • De manager krijgt 2x zijn percentage als hij zowel de boekingen als het management doet;
 • Er is geen duidelijke afspraak over promotiekosten;
 • Kosten die opgevoerd kunnen worden zijn niet gedefinieerd en limitatief opgesomd;
 • Er staat geen duidelijke regeling in het contract voor beëindigen van het contract en de daarmee gepaard gaande afkoop/ vergoedingen na contractsperiode;
 • Na de looptijd blijft de manager meedelen in alle inkomsten.
Zo zit je GOED

 • Er staat een proefperiode in het contract;
 • Er is een duidelijke regeling voor opzeggen/einde contract periode;
 • De vergoeding gaat over netto bedragen;
 • Er is voorzien in tussentijdse evaluaties;
 • Key man’s clause (indien de manager van werkgever wisselt kan de artiest mee);
 • Voor conflictsituaties is voorzien in de mogelijkheid van ‘mediation’;
 • Preambule waarin de status van de artiest staat uitgedrukt in aantal optreden, platen- en uitgavecontracten en totale omzet.
Hierover moet je ONDERHANDELEN

 • De vergoeding bedraagt meer dan 25%;
 • Er staat geen proefperiode in het contract;
 • Er staat een vergoeding voor management en voor boekingen apart in het contract;
 • De manager berekent zijn percentage over bruto bedragen;
 • De regio/het territoir is de wereld;
 • De manager is in dienst van de maatschappij en dus niet geheel onafhankelijk;
 • Na de looptijd blijft de manager meedelen in tijdens de looptijd afgesloten contracten.
Wil je meer zekerheid?

Voor elk contract geldt, maak geen afspraken en/of teken niet voordat je er door een expert naar hebt laten kijken. De Kunstenbond heeft experts in huis en kan je contract gratis of tegen lage kosten voor je screenen. Maak een afspraak voor een contractscreening of bel juridische zaken met je vraag op 020 210 80 52.

Checklist boekingscontract
Gratis