terug

Artiestencontract

Artiestencontract

Wat is een artiestencontract?

In een artiestencontract (vaak ook platencontract genoemd) leg je afspraken vast over de samenwerking tussen een artiest en een platenlabel. Je spreekt af dat het platenlabel de productie en verkoop van de muziek betaalt en organiseert. Denk aan de opnamen, de distributie en de promotie en marketing van de muziek en de artiest. Ook biedt het platenlabel vaak hulp bij de ontwikkeling van de muziek. In ruil voor dit alles krijgt het platenlabel de rechten op de uitvoeringen. Deze rechten liggen automatisch bij de artiest. Overdracht moet schriftelijk en vindt in het artiestencontract plaats. Het platenlabel wordt dus eigenaar van de opname (de master) en gaat deze verveelvoudigen en exploiteren. De artiest ontvangt een percentage van de verkoopprijs: royalty’s.

In het artiestencontract staan de voorwaarden waaronder de exploitatie plaatsvindt. Meestal is sprake van een exclusiviteit. In veel gevallen worden de kosten door het platenlabel betaald en terugverdiend met de verkoop van de muziek. Van belang is de duur van de contract en uiteraard ook de vergoeding die je ontvangt. Staar je niet blind op de hoogte van de royalty’s, maar let er vooral op waarover de royalty’s worden betaald en of er aftrekposten (deducties) zijn. Let ook op eventuele verrekeningen en op welk moment de betaling begint. Het is gebruikelijk dat de royalty hoger wordt bij een stijgende verkoop, de sliding scale.

Is sprake van een contract waarbij het label meer wil dan alleen het recht om de opname te maken en te exploiteren: zie het 360 graden contract.

Tip

Sena is de rechtenorganisatie die de vergoedingen regelt voor het gebruik van de muziek van uitvoerende artiesten (en platenlabels). Meld je bij Sena aan, dan ontvang je een vergoeding wanneer de muziek wordt gespeeld.

Laat je contract screenen

Voor elk contract geldt, maak geen afspraken en/of teken niet voordat je er door een expert naar hebt laten kijken.

De Kunstenbond heeft experts en kan je contract gratis of tegen lage kosten screenen. Maak een afspraak voor een contractscreening. Of bel juridische zaken direct op 020 - 210 80 52.