terug

OR-service

OR-service

Onder de naam Kunstenbond OR-service organiseert De Kunstenbond activiteiten en diensten voor leden van een Personeelsvertegenwoordiging (PVT) of Ondernemingsraad (OR). Ook werkenden die meer willen weten over het oprichten van een PVT of OR helpen wij graag.

Oprichten van een PVT of OR?
De wettelijke plicht voor het instellen van een PVT of OR is geregeld in de Wet op de Ondernemingsraden (WOR). Bij meer dan 50 werknemers is een OR verplicht, voor kleinere organisaties is er de PVT. Omdat de creatieve sector veel kleinere organisaties kent, maakt de Kunstenbond in CAO’s daar speciale afspraken voor. Zo zegt de CAO Kunsteducatie dat een OR al verplicht is vanaf 35 werknemers en zijn aan de PVT veel extra bevoegdheden toegekend.

Wil je hulp bij het oprichten van een PVT of OR, of zou je eerst meer willen weten over de mogelijkheden en hoe medezeggenschap bij jou op het bedrijf/instelling zou kunnen werken? De Kunstenbond geeft graag voorlichting en advies. Stuur je bericht naar ORService@kunstenbond.nl  

Stel je vraag
Kunstenbond OR-service geeft antwoord op alle vragen over medezeggenschap. Zoek je uitleg bij een lastige bepaling uit de Wet op de ondernemingsraden (WOR)? Vraag je je af of de PVT/OR wel goed geïnformeerd wordt door de leiding? Twijfel je of een besluit advies- of instemmingsplichtig is? Wil je weten wat de rol is van de PVT/OR bij een reorganisatie of fusie, en hoe zit dat bij arbeidsvoorwaarden en personeelsbeleid? De CAO wordt niet nageleefd, moeten we daar als OR ook iets mee? Horen zzp’ers en vrijwilligers ook bij de PVT of OR? Dit zijn enkele voorbeelden van vragen waar we graag en snel een antwoord op kunnen geven. Stel je vraag via ORService@kunstenbond.nl 

Coaching en advies
Soms kunnen vragen niet met een eenvoudig antwoord worden afgedaan, en past een adviesgesprek of begeleidingstraject beter bij de situatie. Kunstenbond OR-service biedt deze begeleiding als maatwerk bij de oprichting van een PVT/OR of als ondersteuning aan de PVT/OR-leden bij de rol die zij hebben in de organisatie.

Bij de volgende onderwerpen wordt vaak voor coaching en advies gekozen:

 • Beoordeling van een reorganisatie- of fusieplan;
 • Begrijpen en beoordelen van financiële stukken;
 • Samen strategie bepalen en standpunten onderbouwen;
 • Initiatiefvoorstellen maken, bijvoorbeeld over personeelsbeleid;
 • Werken aan een goede samenwerking met de directie

Nadat we vrijblijvend de behoefte aan ondersteuning samen hebben besproken, maken wij op verzoek van de PVT/OR een schriftelijk aanbod met prijsopgave. Het is goed om te weten dat kosten van betaald extern advies voor rekening komen van de organisatie. Bij een PVT is dan toestemming van de directie nodig, een OR kan volstaan met het informeren van de directie over de kosten vooraf. Meer weten over coaching en advies? Neem contact op via ORService@Kunstenbond.nl 

Training op maat
De Kunstenbond vindt het belangrijk dat (aankomend) leden van de PVT en OR goed beslagen ten ijs komen. Een training onder deskundige leiding hoort daarbij, De Kunstenbond OR-service kan dit verzorgen. Omdat actualiteiten en bijzondere omstandigheden overal anders zijn, bieden wij uitsluitend maatwerk. Maatwerk op de inhoud van het programma, maar ook in de vorm. Een intensieve training kan twee dagen vergen, maar soms is een middag genoeg of is meer tijd simpelweg niet beschikbaar. Geen probleem, ook wat de locatie betreft kiezen we een plek die voor jullie prettig (en voordelig) is.

Onderwerpen die regelmatig bij onze trainingen aan de orde komen:

 • Introductie op de Wet op de Ondernemingsraden;
 • Het verschil tussen PVT en OR (het oprichten van …);
 • PVT/OR en CAO;
 • Kwaliteit van de samenwerking met de directie;
 • Adviesrecht bij reorganisaties en fusies (beoordelen van …);
 • Een meer professionele aanpak van het PVT/OR werk;
 • Invloed, argumenteren en onderhandelen;
 • Beoordeling van financiële stukken;
 • Een werkplan voor de OR;

Meer weten over trainingen op maat? Neem contact op via ORService@kunstenbond.nl  

OR platform
Met regelmaat en op speciaal verzoek organiseert Kunstenbond OR Service netwerk- en voorlichtingsbijeenkomsten voor PVT/OR-leden uit dezelfde sector, veelal per CAO. Deelnemers leren van elkaars ervaring en delen wijze lessen. Onder deskundige begeleiding worden inhoudelijk thema’s besproken, korte adviezen gegeven en trends in beeld gebracht.

Hoe werkt Kunstenbond OR Service?
Kunstenbond OR Service is een samenwerking van De Kunstenbond en organisatie adviesbureau Vlug Adviseurs. Dit adviesbureau heeft de juiste expertise in huis en is gespecialiseerd in de creatieve sectoren van onze bond. 

Een vraag of reactie aan het mailadres ORService@kunstenbond.nl wordt binnen twee werkdagen beantwoord, per mail of telefonisch wanneer je dat wenst. Telefonisch contact kan ook buiten kantoortijden en in het weekend. Informatie wordt altijd zeer vertrouwelijk behandeld. 

Kunstenbond OR-service beoordeelt of een vraag/reactie thuishoort bij een bestuurder van de bond, of dat een adviseur van Vlug Adviseurs contact opneemt. De vragenservice en de inzet van de bestuurders van de Kunstenbond zijn zonder kosten. Wanneer Vlug Adviseurs training, coaching of advies verzorgt kunnen hier kosten aan verbonden zijn, maar uitsluitend op basis van een duidelijke offerte en goedkeuring vooraf. 

Omschrijving
OR-service
€ 0,00