Medezeggenschap overzicht
Medezeggenschap service advies
Medezeggenschap service
Gratis

Een medezeggenschapsstructuur leidt tot betere samenwerking tussen werknemers en directie. Helaas kennen veel culturele instellingen nog geen vorm van medezeggenschap. De Kunstenbond staat voor sterke leden in sterke organisaties. Daarom stimuleren wij de invoering van een personeelsvertegenwoordiging of ondernemingsraad en bieden wij hulp aan onze leden bij het inrichten en uitvoeren hiervan.


In gesprek voor begrip en draagvlak
Maatwerk voor jouw organisatie
Wacht niet op problemen, doe het nu
Onze ondersteuning bij oprichting
In gesprek voor begrip en draagvlak

Gestructureerd overleg tussen medewerkers en de directie wordt gegoten in een vorm van medezeggenschap. Onze ervaring leert dat zowel de directie als het personeel het voordeel van deze manier van samenwerken inzien. Immers, beide partijen hebben meer gedeelde belangen dan tegengestelde belangen. De directie/bestuurder heeft een aanspreekpunt en kan met hen overleggen over de ontwikkelingen en de te nemen besluiten. Andersom heeft het personeel een gangbare route om voorgenomen besluiten te becommentariëren, zorgen te uiten en eventuele onvrede aan te kaarten, personeel wordt actief betrokken bij het beleid van de organisatie. 


Een beter draagvlak, andere gezichtspunten, meer expertise aan tafel: allemaal aspecten van medezeggenschap die bijdragen aan de kwaliteit van de besluitvorming. De PVT denkt mee, adviseert en stemt in, afhankelijk van de onderwerpen. Onderwerpen die aan de orde kunnen komen zijn bijvoorbeeld: het roosteren, vakantieplanning, inhuur van externen, dienstverbanden en flexwerkers zoals zzp-ers/payroll, toepassen van cao regels, samenwerking en fusies, grote investeringen, arbeidsomstandigheden, ziekteverzuim, artistieke richting etc.  


Het gaat dus om wederzijdse beïnvloeding en het creëren van draagvlak. Zeker in spannende tijden van grote onzekerheid blijkt een medezeggenschapsorgaan de-escalerend te kunnen werken.

Maatwerk voor jouw organisatie

Je kunt de overlegstructuur op verschillende manier inkleden. De Wet op de Ondernemingsraden (WOR) heeft bepaalde richtlijnen maar laat ook heel veel ruimte voor maatwerk, en dat is belangrijk want elke organisatie is anders. Het draait om het vinden van een goede samenwerkingsvorm die echte meerwaarde geeft en niet als last wordt ervaren. Hoe vaak zit je aan tafel, wie schuift aan, waar gaat het over? Hoe komen we samen tot goede besluiten die begrepen en/of gedragen worden door de organisatie?

In organisaties vanaf 50 werknemers wordt medezeggenschap in een ondernemingsraad geregeld. Veel organisaties in onze sector zijn te klein voor een ondernemingsraad. Deze organisaties kunnen ervoor kiezen om een Personeelsvertegenwoordiging in te stellen.


Werknemers kunnen zelf het initiatief voor een Personeelsvertegenwoordiging (PVT) nemen! Als de meerderheid van de medewerkers een PVT wenst, dan hoort de werkgever hieraan mee te werken. 

Wacht niet op problemen, doe het nu

Ons advies: wacht niet op eventuele problemen maar oriënteer je in tijden van relatieve rust op de mogelijkheden. Peil bij je collega's of er genoeg animo is voor een PVT of OR en neem het initiatief. 


Het komt voor dat organisaties waar problemen gaan spelen in allerijl een PVT oprichten om te voorkomen dat het personeel wordt gepasseerd. Het snel oprichten van een PVT kan dan een oplossing zijn om als gesprekspartner serieus genomen te worden, voldoende informatie te krijgen en te worden gehoord. Wat we echter wel zien is dat de snelheid waarmee de oprichting moet plaatsvinden en de onwennigheid om een overlegstructuur te vinden in spannende tijden ten koste kan gaan van de kwaliteit van de medezeggenschap. 

Onze ondersteuning bij oprichting

Het oprichten van een PVT is lang niet zo ingewikkeld als het lijkt. Wij kunnen jullie daarbij van harte ondersteunen.

De Kunstenbond heeft in samenwerking met organisatieadviesbureau Vlug Adviseurs een aanbod ontwikkeld waarbij wij leden helpen die met collega’s een PVT zouden willen oprichten. Dit aanbod start met een informatiegesprek met werknemers en (mogelijk) ook met de directie. Vervolgens kan een traject straten met advies en begeleiding op maat. We helpen bij het inrichten van de samenwerking tussen directie en PVT en het opstellen van een PVT-reglement dat daarbij past. We kunnen de verkiezing begeleiden en verzorgen een introductiecursus aan de beginnende PVT leden, doorgaans schuift de directie bij een dergelijke cursus aan. Coaching en advies bij de startfase is eveneens mogelijk. Daarnaast wordt de PVT uitgenodigd om deel te nemen aan netwerkbijeenkomsten met collega PVT/OR leden uit dezelfde sector.


Geen teken van wantrouwen 
Het oprichten van een PVT moet niet gezien worden als signaal van wantrouwen richting directie/bestuurder, ook al zullen sommige werkgevers dat misschien in eerste instantie zo ervaren. Het echte wantrouwen ontstaat vaak op het moment dat er van alles aan de hand is en het personeel pas laat betrokken wordt. Onze ervaring leert dat na de oprichting van de PVT, de directie en het personeel het voordeel van gestructureerd overleg inzien.

 

Lees meer
Vragen of interesse?

Ben jij benieuwd wat er in jouw organisatie mogelijk is op het gebied van medezeggenschap?

Of heb je je al verder verdiept en wil je contact leggen met een adviseur om een afspraak te maken? 

Neem contact op met or-service@kunstenbond.nl en we helpen je graag verder! 

Medezeggenschap service
Gratis