CAO overzicht
Remplaçanten download
Remplaçanten
Gratis

Na veel zware onderhandelingen is de nieuwe cao remplaçanten een feit. Deze versie geldt t/m 31 maart 2020.


Nieuwe cao remplaçanten februari 2019 - maart 2020 

De nieuwe cao is vanaf februari 2019 van kracht. Deze cao is voorzien van een inlegvel dat artikel 4 moet verduidelijken.  

Wat vooraf ging

De remplaçanten cao 2009 is opgezegd per januari 2019. Voor januari 2019 zijn in anticipatie op verdere onderhandelingen tijdelijke afspraken vastgelegd. Inmiddels is de nieuwe versie, geldend tot 31 maart 2020, middels ledenraadpleging bij de verschillende onderhandelende partijen akkoord bevonden.

Reden opzegging en tijdelijk document januari 2019 
Mark Gerrits, belangenbehartiger Klassiek van de Kunstenbond en onderhandelaar namens remplaçanten:  "Nadat voor de zomervakantie geen overeenstemming kon worden bereikt over een nieuwe cao remplaçanten, hebben de Kunstenbond en FNV Media en Cultuur besloten om de cao remplaçanten (voorwaardelijk) op te zeggen per 1 januari 2019.

Tijdens de onderhandelingen hebben de vakbonden de werkgevers herhaaldelijk gewaarschuwd dat de honoraria voor de remplaçanten al 10 jaar stil staan. Inmiddels bedraagt de kloof tussen de salarissen van de orkestmusici en de remplaçanten zo’n 30 a 40 procent.

Vanuit de gedachte ‘gelijk werk, gelijke loon’ niet langer acceptabel, en reden voor de vakbonden om de cao op te zeggen."

Zie de volledige motivatie in bijgevoegde document. 

 

Remplaçanten
Gratis