CAO overzicht
Remplaçanten download
Remplaçanten
Gratis

De nieuwe cao remplaçanten is een feit. Aan de definitieve tekst wordt nog gewerkt. Alle afspraken die gelden vanaf 1 april 2020 t/m eind december 2020 vind je terug in het principe akkoord.


Dit nieuwe akkoord is een mooie stap in wat sinds jaar en dag een erg moeilijk onderhandelingstraject is. 


Wat vooraf ging 

De remplaçanten cao 2009 is per januari 2019 opgezegd door de vakbonden. Tijdens lange en zware onderhandelingen hebben de vakbonden de werkgevers herhaaldelijk gewaarschuwd dat de honoraria voor de remplaçanten al 10 jaar stil stonden. De kloof tussen de salarissen van de orkestmusici en de remplaçanten bedroeg ten tijden van ontbinding zo’n 30 a 40 procent. Vanuit de gedachte ‘gelijk werk, gelijke loon’ was dat niet langer acceptabel. Zie de volledige motivatie van Mark Grrits, die toen namens Kunstenbond/Ntb onderhandelde, in bijgevoegde document. 

Voor januari 2019 zijn toen in anticipatie op verdere onderhandelingen tijdelijke afspraken vastgelegd. De cao die daarop volgde is vanaf februari 2019 van kracht en geldt tot 31 maart 2020. Deze cao is voorzien van een inlegvel dat artikel 4 moet verduidelijken.  

Remplaçanten
Gratis