terug

Nationale opera en ballet

Nationale opera en ballet

Omschrijving

Cao Nationale Opera en Ballet is een zogenaamde bedrijfs-cao die alleen geldt voor de werknemers die werkzaam zijn bij de Nationale Opera en Ballet met uitzondering van de balletdansers (die vallen onder de Cao Toneel en Dans).

Nationale opera en ballet
€ 0,00