CAO overzicht
Kunsteducatie download
Kunsteducatie
Gratis

Cao Kunsteducatie is een cao die geldt voor de werknemers in dienst van (geprivatiseerde) muziekscholen. De cao die hier gepubliceerd is geldt vanaf 1 januari 2019 t/m 30 juni 2019. Kunstenbond is als één van de werknemersorganisaties samen met werkgevers in onderhandeling voor de cao die vanaf juli in moet gaan.


CAR UWO

Cao CAR UWO is een cao die wordt onderhandeld door de collega’s van de FNV en geldt voor onder meer gemeentelijke muziekscholen. Zie een link naar deze cao in het rechterkader. 

Kunsteducatie
Gratis