terug

Opdrachtovereenkomst algemene voorwaarden

Opdrachtovereenkomst algemene voorwaarden

Omschrijving

Als je een opdracht gaat doen is het slim om het een en ander goed vast te leggen. Ook de kleine lettertjes zoals de leveringsvoorwaarden, aansprakelijkheid, factureren, voorschot betalen en reiskosten.  Download de door de Kunstenbond opgestelde set van algemene voorwaarden die je zo aan je contract kan toevoegen.

 

Opdrachtovereenkomst algemene voorwaarden
€ 0,00