terug

Privacy beleid van de Kunstenbond

Privacy beleid van de Kunstenbond

De Kunstenbond is haar leden. Alleen met en door onze leden kunnen we bestaan. Tegelijkertijd moeten we persoonsgegevens verwerken om onze leden te administreren en in hun behoeftes te voorzien. Geen wonder dus dat we de bescherming van de privacy van onze leden bijzonder serieus nemen.

Wij vinden het een goede zaak dat je ervoor kiest om je in ons privacy beleid te verdiepen. Jouw persoonlijke data is jouw bezit en het is van groot belang dat de organisaties aan wie jij je gegevens uitleent met zorg daarmee omspringen. Bedankt voor het vertrouwen dat je stelt in de Kunstenbond.


In dit privacy beleid zetten we uiteen hoe we precies met jouw persoonsgegevens omgaan. We controleren regelmatig of we aan dit privacy beleid voldoen. Als je na het lezen van dit artikel nog vragen hebt over ons beleid, neem dat contact met ons op.


Kunstenbond

Oostenburgervoorstraat 152

1018 MR Amsterdam

020-2108050

info@kunstenbond.nl

 

 1.    In welke gevallen bewaren en verwerken wij jouw persoonsgegevens?

De Kunstenbond is in veel gevallen verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. We bewaren en verwerken de gegevens van Kunstenbond leden; van personen die gebruik maken van onze producten en diensten; van personen die gebruik maken onze juridische dienstverlening; van personen die gebruik maken van onze website; van personen die ons via onze website toestemming hebben gegeven hen per mail op de hoogte te houden; van personen die ons via enquêtes, evenementen, petities en anderszins toestemming hebben gegeven hen op de hoogte te houden.

We verzamelen en verwerken de gegevens die jij bij ons achterlaat op verschillende manieren en voor verschillende doeleinden. We delen alleen het hoognodige met andere partijen. Lees meer over het delen met derden in de vierde paragraaf.

2.    Hoe kun je zelf persoonsgegevens inzien en wijzigen?   

Als lid, vriend of cliënt van de Kunstenbond heb je via je profiel op de Kunstenbond website de mogelijkheid zelf jouw persoonlijke gegevens in te zien en zo nodig te wijzigen.

Als je er niet uit komt, of als het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat kun je ons ook schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Je kan ons schriftelijk op de hoogte stellen als je niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten.

Neem voor al het bovenstaande contact met ons op via dit adres: info@kunstenbond.nl.  

3.    Hoe lang bewaren we jouw gegevens?

Gegevens van leden bewaren we gedurende het lidmaatschap en tot en met een kalenderjaar na opzegging lidmaatschap.

Gegevens van personen die producten of diensten afnemen bewaren we gedurende het lidmaatschap en tot en met een kalenderjaar na opzegging lidmaatschap.

Persoonsgegevens die we verzameld hebben met enquêtes, petities, op evenementen en tijdens andere activiteiten van de Kunstenbond bewaren we tot maximaal een half jaar nadat we voor het laatste contact met je hadden over datgene. 

Het is altijd* mogelijk om vergeten te worden, op verzoek zullen we jou uit onze systemen te verwijderen.

*Uitzonderingen hierop zijn:

  • Afnemers van onze juridische dienstverlening. Er gelden wettelijke termijnen voor het bewaren van juridische dossiers. Zie voor de precieze regels onze voorwaarden juridische bijstand.
  • (Oud-)leden met betalingsachterstanden. Daarvoor geldt dat de gegevens bewaard blijven tot de achterstand is ingelopen

Bovenstaande termijnen gelden tenzij we jouw toestemming hebben gekregen om contact met je op te nemen. 

4.    Derden en verwerkingsovereenkomsten

De Kunstenbond werkt met een aantal leveranciers die onze digitale diensten mogelijk maken. Denk bijvoorbeeld aan ons ledenadministratie systeem, of de omgeving waarin juridische overeenkomsten worden opgeslagen. Soms houdt dat in dat we (een deel van) jouw gegevens met anderen delen. We delen alleen het voor die dienst noodzakelijke en werken alleen met deskundige partijen die veiligheid van jouw gegevens garanderen.

We hebben met al deze leveranciers verwerkingsovereenkomsten getekend waardoor jouw privacy beschermd wordt. Neem contact met ons op als je een volledige lijst van onze leveranciers met wie we deze overeenkomsten gesloten hebben wilt inzien.

5.    Jouw privacy tijdens een bezoek aan onze website.

Wij respecteren de privacy van alle bezoekers van de website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je aan ons uitleent vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens van gebruikers gebeurt in overeenstemming met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt.

Alleen als jij ons daar toestemming voor geeft maken we gebruik van cookies. Dat betekent dat we bij gebruik van de website van Kunstenbond kleine bestandjes op jouw computer plaatsen met als doel; de website goed te laten functioneren; gebruik van de website te analyseren om de site vervolgens te kunnen verbeteren; relevante advertenties te laten zien.   

Lees voor volledige informatie ons cookiebeleid.

We maken als je onze cookies accepteert voor het analyseren van je gedrag op de website gebruik van Google Analytics. Zo kunnen we de gebruikers van onze website zo goed mogelijk te bedienen. We hebben jouw gegevens daar geanonimiseerd waar mogelijk, volgens dit stappenplan van de autoriteit persoonsgegevens.

6.    Aanpassen privacy statement.

De Kunstenbond behoudt het recht deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.