terug

Lidmaatschap FNV opgezegd

Lidmaatschap FNV opgezegd

Per 1 januari 2021 is Kunstenbond geen lid meer van FNV. Onze leden hebben hierover een uitgebreide verklaring van onze voorzitter ontvangen.


We krijgen vooral positieve reacties, leden die ons steunen in de keuze vóór solidariteit met de sector en ons succes wensen. Maar er zijn ook leden die zich zorgen maken over de consequenties van dit afscheid.


Hieronder lichten we enkele punten van zorg verder toe. 

Kunstenbondleden krijgen juridische hulp van Kunstenbond juristen. Daar verandert met dit afscheid helemaal niets aan.

Kunstenbond heeft in 2016 toch al afscheid genomen van FNV. Wat is er nu aan de hand? 

In 2016 hield FNV Kiem op te bestaan. Kunstenbond was onderdeel van FNV Kiem maar wou niet opgaan in het grote geheel. De belangen van onze sector en onze achterban zijn daarvoor te specifiek. Daarom werd de Kunstenbond een zelfstandige vakbond. Wel bleven we als organisatie lid van de FNV om de overlappende thema's in goed onderling overleg te kunnen aanpakken. 

Wat gebeurt er met mijn verzekering?

Veel leden maken gebruik van onze collectiviteitskorting bij het afsluiten van verzekeringen. De Kunstenbond biedt zelf een hele hoop verzekeringen met korting aan. Maar sommige leden zijn via de FNV verzekerd. De korting komt daar te vervallen.

Wij kunnen niet zien waar onze leden verzekerd zijn. Als je zeker wil weten of jouw collectiviteit blijft gelden dan kun je via de onderstaande link een overzicht vinden van verzekeringen van de Kunstenbond. Als de jouwe daar bij staat is er niets aan de hand. Bij twijfel neem je contact op met de verzekeringsmaatschappij.   

Hier vind je alle verzekeringen van de Kunstenbond. 

Wat gebeurt er met de juridische helpdesk? 

De afgelopen jaren hebben Kunstenbondleden veelvuldig gebruik gemaakt van de Kunstenbond helpdesk. Leden hebben (afhankelijk van het type lidmaatschap) recht op rechtsbijstand. Dat blijft zo. De juristen en advocaten met wie onze leden contact hebben werken voor de Kunstenbond. Deze service verandert niet door de opzegging van het lidmaatschap bij FNV. 

Onze juristen staan altijd klaar voor onze leden en blijven dat ook doen.

Wat gebeurt er met het andere ledenvoordeel van de FNV? 

Leden kregen via de FNV e-mails met korting op abonnementen, uitjes en producten. Wij kunnen niet achterhalen hoeveel er gebruik gemaakt wordt van deze kortingen. Als je iets uit dit aanbod gaat missen, laat dat dan hier weten. Door jouw feedback krijgen wij een beeld van de meest gebruikte producten. 

Contracten die al zijn afgesloten blijven in veel gevallen gelden voor de termijn waarvoor je getekend hebt. Dit geldt bijvoorbeeld voor Green Choice. Pas bij verlenging wordt opnieuw gecheckt of je nog onder de collectiviteit valt. Dan vervalt de korting via FNV. Als je zeker wil weten of dit ook voor het contract geldt dat jij hebt afgesloten, bel dan met de partij waarmee jij het contract bent aangegaan.     

Zijn de leden hierover geraadpleegd? 

Wij zijn een democratie, onze leden kiezen vertegenwoordigers om keuzes over de koers van de vereniging te maken.

Beslissingen als deze, die grote impact hebben op de begroting van de vereniging, worden genomen door het bestuur en de ledenraad van de Kunstenbond. 

De manier om hier in de toekomst over mee te beslissen is door je aan te sluiten bij een vakgroep en je voor de volgende termijn verkiesbaar te stellen.  

Reageer