terug

Zzp'er in de cultuursector: Vraag nu bijstand aan

Zzp'er in de cultuursector: Vraag nu bijstand aan

Zzp'ers in de culturele sector die in de knel komen, kunnen bijstand aanvragen via de tijdelijke overbruggingsregeling voor zelfstandig ondernemers (TOZO). Het ministerie van SZW vraagt zzp’ers die nog over voldoende financiële reserves beschikken te wachten met een aanvraag. Hierdoor worden gemeenten minder belast.

Publicatiedatum: 25-3-2020

Let op: Kijk op de website van je eigen gemeente of er al informatie beschikbaar is over de Bbz-aanvraagmogelijkheden. 


Vraag alleen nú aan als je per direct financiële steun nodig hebt

Het Ministerie van SZW vraagt zzp’ers die nog over voldoende financiële reserves beschikken te wachten met een aanvraag. Hierdoor worden gemeenten minder belast. Het KvK-adviesteam van het Coronaloket kan ook worden gebeld op werkdagen tussen 8.00 en 17.30 uur op het nummer 0800-2117. De KvK beantwoordt ook Tweets @KvK-NL. Vragen worden ook in het Engels beantwoord. 


De Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (TOZO)

De tijdelijke overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers staat open voor zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers, die in de knel komen door de Coronacrisis.


Er zijn 2 vormen mogelijk in de tijdelijke overbruggingsregeling (TOZO):
 1. Maximaal 3 maanden inkomensondersteuning tot aan het sociaal minimum;
 2. Een lening voor bedrijfskapitaal.


De regeling geldt voor zelfstandig ondernemers en bedraagt maximaal 1.500,31 euro netto per maand per huishouden. De regeling is gebaseerd op de al bestaande Bbz (Besluit bijstandverlening zelfstandigen), maar wordt sneller behandeld en verstrekt. Deze voorziening heeft tijdelijk soepele voorwaarden vanwege de bijzondere situatie waarin Nederland verkeert: de inkomensondersteuning voor levensonderhoud hoeft bijvoorbeeld later niet te worden terugbetaald. Daarnaast kan een lening voor bedrijfskapitaal worden aangevraagd.

De TOZO geldt vooralsnog voor 3 maanden, tot 1 juni 2020 en wordt uitgevoerd door de gemeente waar de ondernemer woont. De regeling werkt terug tot 1 maart 2020. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werkt de regeling verder uit met o.a. de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.


Hoe gaat de regeling eruit zien?

Je kunt ondersteuning  aanvragen in de vorm van een aanvullende uitkering voor levensonderhoud en/of bedrijfskapitaal. Je vraag de voorziening aan in de gemeente waar je woont, niet waar je bedrijf eventueel is gevestigd.

De werkwijze
 • De toets op levensvatbaarheid wordt niet toegepast, waardoor een snelle behandeling van aanvragen mogelijk is;
 • Binnen 4 weken wordt voor een periode van maximaal 3 maanden inkomensondersteuning voor levensonderhoud verstrekt. Daarbij kan er met voorschotten worden gewerkt;
 • De hoogte van de inkomensondersteuning is afhankelijk van het inkomen en de huishoudsituatie maximaal 1.503,31 euro per maand;
 • Deze versnelde procedure geldt ook voor aanvragen voor een lening voor bedrijfskapitaal tot maximaal 10.157 euro
 • De inkomensondersteuning voor levensonderhoud hoeft later niet terugbetaald te worden. Er is in deze tijdelijke regeling geen sprake van een vermogens- of partnertoets;
 • Bij de verstrekking van een lening voor bedrijfskapitaal wordt de mogelijkheid tot uitstel van de aflossingsverplichting opgenomen;
 • Bij de verstrekking van een lening voor bedrijfskapitaal geldt een lager rentepercentage dan bij de normale Bbz.

Voor wie geldt deze nieuwe regeling?

De extra tijdelijke ondersteuning voor gevestigde ondernemers is gemaakt voor zelfstandig ondernemers die in de knel komen door de coronacrisis. Het kabinet doet een moreel appel op ondernemers om zich alleen in die situatie te melden.

Voor de tijdelijke regeling moet de woonplaats in Nederland zijn. Ondernemers die in België of Duitsland wonen, komen dus niet in aanmerking.

 

Meer specifiek gelden de volgende eisen:
 • Gevestigde zelfstandigen, vanaf 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd;
 • Woonachtig en rechtmatig verblijvend in Nederland;
 • Nederlander of daarmee gelijkgesteld (een burger van een land uit de Europese Unie, of Zwitserland, IJsland, Finland, Lichtenstein, Noorwegen of u beschikt over een geldige verblijfsvergunning);
 • Het bedrijf of zelfstandig beroep wordt in Nederland uitgeoefend (er mogen wel opdrachten in het buitenland plaatsvinden);
 • Voldoet aan wettelijke vereisten voor de uitoefening van het eigen bedrijf, waaronder ingeschreven in het Handelsregister van KVK;
 • Is vóór 17 maart 2020, 18.45 uur gestart met de onderneming en voldoet aan het urencriterium, dat wil zeggen minimaal 1.225 uur per jaar werkzaam in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep;
 • Mocht u nog geen jaar geleden gestart zijn met uw bedrijf dan dient u in de periode voor 1 maart 2020 gemiddeld minimaal 24 uur per week in/aan uw bedrijf gewerkt te hebben. Uren ten behoeve van administratie en acquisitie tellen hier ook onder.
 • Woonachtig in de gemeente, waar aanvullende inkomensondersteuning wordt aangevraagd.

Freelancers die verloond worden (en dus geen zelfstandig ondernemers zijn en niet bij de Kvk ingeschreven staan) komen niet in aanmerking voor de TOZO. Zij komen mogelijk in aanmerking voor WW. Ga voorlopig uit van de bestaande voorwaarden, waaronder de  weken-eis. We wachten de precieze regels van de nieuwe regeling af. Deze moeten nog officieel worden gepubliceerd.

Regeling nog niet van kracht

De regeling is nog niet van kracht, dus gemeenten kunnen nog niet beschikken. Wel kunnen zij aanvragen in behandeling nemen. Gemeenten die zzp’ers alvast willen ondersteunen in afwachting van de nieuwe regeling, kunnen dit doen door het verlenen van een voorschot. Wie nog enige ontvangsten hebben, wordt verzocht nog even te wachten met de aanvraag. Als aanvragen gespreid binnenkomen ontlast dat de gemeente en worden de mensen met de hoogste nood als eerste geholpen. Sommige gemeenten gebruiken een aparte organisatie voor de uitvoering. Kijk voor meer informatie op de website van je gemeente voordat je hen belt.


Hoe vraag je aan?

Voor de aanvraag wordt het bestaande aanvraagformulier Bbz gebruikt, te vinden op de website van de gemeente waar je woonachtig bent. Dit dien je in bij je woongemeente, samen met een uittreksel van het Handelsregister van KVK, kopieën van je identificatiebewijs, bankafschriften en de bestaande beschikkingen en brieven. Gemeenten proberen dit waar mogelijk digitaal te regelen.

Ga dus naar de website van je gemeente en zoek de juiste informatie op.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) werkt nu aan de regeling (AMvB) en verwacht uiterlijk 25 maart 2020 meer details te kunnen bieden. De officiële regeling zelf is er dan nog niet, vanwege de procedures die eraan verbonden zijn.


Kijk op de site van je eigen gemeente onder Corona-informatie, zoals bijvoorbeeld Amsterdam (en kijk in welke categorie je valt:

Startende ondernemers/zzp'ers

Nog geen anderhalf jaar zelfstandig en tijdelijk financiële problemen? Lees over de mogelijkheden voor een uitkering of bedrijfskapitaal op Bbz-regeling voor startende ondernemers/zzp'ers.

Gevestigde ondernemers/zzp'ers

Bent u langer dan anderhalf jaar zelfstandig en hebt u tijdelijk financiële problemen? Lees over de mogelijkheden voor een uitkering of bedrijfskapitaal op Bbz-regeling voor gevestigde ondernemers/zzp'ers.

60+ ondernemers/zzp'ers

Verdient u niet genoeg om rond te komen? Lees over de mogelijkheden voor een uitkering of bedrijfskapitaal op Bbz-regeling voor ondernemers/zzp-ers van 60+ .


Meer info vind je op deze pagina van de Kamer van Koophandel.

 

Beeld: Matthew Waring op Unsplash

Reageer